SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
SYSTEM BRASTER uznany przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
 
Działy: Aktualności
Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wydali opinię nt. użyteczności wyrobu medycznego SYSTEM BRASTER – czyli domowej profilaktyki raka piersi, uznając go za badanie komplementarne, uzupełniające do USG i mammografii piersi.
W treści opublikowanej opinii, eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) zauważyli, że w sytuacji braku jednoznacznych rekomendacji dotyczących wykonywania badań przesiewowych raka piersi u kobiet w wieku poniżej 50 roku życia, badanie z wykorzystaniem SYSTEMU BRASTER® w połączeniu z badaniem ultrasonograficznym piersi, może stanowić interesujący algorytm diagnostyczny schorzeń piersi.
Swoje stanowisko PTGiP opiera na wynikach badania THERMA-ALG (BRA/11/2014) , które jako pierwsze na świecie oceniło metodę termografii kontaktowej według aktualnych standardów diagnostycznych, oraz na wynikach obserwacji własnych dokonanych przez autorów opinii.
Badaniu obserwacyjnemu PTGiP poddano 50 kobiet, które stosowały SYSTEM BRASTER® przez 12 tygodni. Badane oceniły, że Braster jest przyjazną i komfortową metodą samokontroli piersi w warunkach domowych. Co ważne, obserwacje – podobnie jak badanie THERMA-ALG – potwierdziły bezpieczeństwo termografii kontaktowej i nie wykazały żadnych skutków ubocznych przy zastosowaniu tego produktu medycznego.
SYSTEM BRASTER® wykorzystuje innowacyjną technologię termografii kontaktowej opracowaną przez polskich lekarzy i inżynierów.
Termografia kontaktowa to w pełni bezinwazyjna metoda czynnościowego obrazowania funkcji narządu. W metodzie tej wykorzystuje się tzw. efekt dermotermiczny, polegający na rejestrowaniu
z powierzchni skóry procesów biotermicznych, zachodzących w obserwowanych narządach wewnątrz ciała. Wiadomo, że komórki nowotworowe, w tym komórki raka piersi, charakteryzują się wyższym tempem metabolizmu.
SYSTEM BRASTER® rejestruje zmiany w piersi o podwyższonej temperaturze. Jednocześnie nie emituje promieniowania, co czyni go bezpiecznym w użytkowaniu. Odznacza się także wysokim poziomem funkcjonalności – badanie trwa tylko 15 minut.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe