Specjalizacje, Kategorie, Działy

Skrajne wcześniactwo a ryzyko rozwoju astmy

Udostępnij:
Noworodki urodzone przed 28. tygodniem ciąży narażone są na liczne powikłania, między innymi ze strony układu oddechowego, co stwarza konieczność tlenoterapii oraz wspomagania oddychania.
Badacze z Case Western Reserve University w Cleveland dokonali retrospektywnej analizy w celu stwierdzenia, czy zastosowanie tlenoterapii u noworodków urodzonych przed 28. tygodniem ciąży niesie za sobą ryzyko powstania astmy. Wyniki ukazały się na łamach Journal of Perinatology.

Analizie poddano dane w sumie 137 wcześniaków. Naukowcy sprawdzili związek między sumaryczną dawką podanego tlenu, poziomem saturacji, średnim ciśnieniem w drogach oddechowych i epizodami niedotlenienia a koniecznością stosowania leków rozszerzających oskrzela w ciągu 2-letniego okresu obserwacji.

Okazało się, że wśród badanej populacji aż 46% dzieci musiało zażywać leki przeciwastmatyczne. Wykazano, że ryzyko jest dodatnio skorelowane z sumaryczną dawką tlenu, z liczbą epizodów niedotlenienia, niższym średnim poziomem saturacji (skorygowanym o wiek ciążowy i płeć) i wyższym średnim ciśnieniem w drogach oddechowych w ciągu pierwszych trzech dób życia.

Ograniczeniem próby jest z pewnością jej stosunkowo niewielka populacja, jednak badanie to niesie cenną wskazówkę co do identyfikacji grup ryzyka wczesnego stosowania leków przeciwastmatycznych.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.