Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Śmiertelność niemowląt po prenatalnej ekspozycji na opioidy

Źródło: strona wydawcy – doi:10.1001/jamapediatrics.2020.6364
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 06.09.2021
 
 
Wyniki retrospektywnego badania ponad miliona par kobiet ciężarnych i ich niemowląt wskazują, że ekspozycja na opioidy w ciąży jest związana ze zwiększonym ryzykiem śmierci dzieci.
W związku z coraz szerszym stosowaniem opioidów oraz zwiększeniem liczby kobiet w wieku rozrodczym uzależnionych od tych leków więcej uwagi poświęca się zdrowiu dzieci matek, które stosowały opioidy podczas ciąży. Na łamach „JAMA Pediatrics” ukazały się wyniki retrospektywnego badania dotyczącego śmiertelności niemowląt po prenatalnej ekspozycji na opioidy.

W badaniu wykorzystano dane kobiet ubezpieczonych przez system Medicaid w Teksasie. Analizą objęto pary ciężarnych i ich niemowląt urodzonych w latach 2010–2014. Łącznie zidentyfikowano około 1,1 miliona par, z czego 7207 dzieci było eksponowanych na opioidy przed urodzeniem. Wśród dzieci eksponowanych na opioidy u 4238 zdiagnozowano noworodkowy opioidowy zespół odstawienny (neonatal opioid withdrawal syndrome, NOWS). U dzieci eksponowanych na opioidy bez diagnozy NOWS śmiertelność do ukończenia pierwszego roku życia wyniosła 20 na 1000 urodzeń żywych, w podgrupie dzieci, u których rozpoznano NOWS – 11 na 1000 urodzeń żywych i w grupie nieeksponowanych na opioidy – 6 na 1000 urodzin żywych. W wieloczynnikowym modelu regresji logistycznej ekspozycja na opioidy w okresie prenatalnym, ale bez diagnozy NOWS, była związana ze zwiększoną szansą śmierci do pierwszego roku w porównaniu z grupą referencyjną (OR = 1,72; 95% CI: 1,25–2,37), jednak nie w grupie, w której po porodzie zdiagnozowano NOWS (OR = 0,82; 95% CI 0,58–1,14).

Ekspozycja na opioidy w ciąży była związana ze zwiększonym ryzykiem śmierci niemowląt. Co istotne, ryzyko śmierci było mniejsze, gdy po porodzie rozpoznano NOWS – to prawdopodobnie pozwalało na zintensyfikowanie opieki nad dziećmi i przyczyniało się do poprawy rokowania.


Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), OR – Odds Ratio (iloraz szans)
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.