Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Stosowanie tiopuryn i leków biologicznych u ciężarnych z chorobami zapalnymi jelit

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 30.11.2020
 
 
Na łamach "Gastroenterology" ukazały się wyniki prospektywnego badania obserwacyjnego przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych dotyczącego wpływu stosowania w ciąży leków biologicznych i tiopuryn u kobiet z chorobami zapalnymi jelit.
Dane pochodziły z lat 2007-2019. W badaniu określono czy ekspozycja na leki w porównaniu z grupą kontrolną wpływa na częstość występowania wad wrodzonych, poronień, porodów przedwczesnych, hipotrofię płodu lub infekcje dziecka. Uzyskano dane dla 1490 ciąż, z czego 1431 zakończyło się żywym porodem. 242 ciężarne były eksponowane na tiopuryny, 642 na leki biologiczne, 227 zarówno na tiopuryny, jak i leki biologiczne, a 379 nie było eksponowanych na żadne z wymienionych leków. Ekspozycja na leki nie wiązała się ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych, poronień, porodów przedwczesnych, hipotrofii płodu lub infekcji u dziecka w ciągu pierwszego roku życia. W przypadku wyższej aktywności choroby zapalnej jelit zaobserwowano, że wiązało się to ze zwiększonym ryzykiem poronień (HR=3,41; 95% CI: 1,51-7,69) oraz porodów przedwczesnych ze zwiększonym ryzykiem infekcji u dziecka (OR=1,73; 95% CI: 1,19-2,51).

Ekspozycja w czasie ciąży na leki biologiczne i tiopuryny u kobiet z chorobami zapalnymi jelit nie wiązała się z pogorszeniem wyników położniczych oraz stanu zdrowia dziecka. Brak kontroli choroby przez wymienione leki mógł prowadzić do zwiększonego ryzyka poronień i porodów przedwczesnych z infekcją.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe