Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Suplementacja matki kwasem dokozaheksaenowego w prewencji dysplazji oskrzelowo-płucnej

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 23.07.2020
 
 
Niektóre z dotychczasowych badań sugerują, że suplementacja przez matkę kwasu dokozaheksaenowego (DHA) może zapobiegać dysplazji oskrzelowo-płucnej u przedwcześnie urodzonego dziecka.
Aby odpowiedzieć na ten problem, zespół badaczy z Kanady przeprowadził randomizowane badanie kliniczne w celu określenia, czy suplementacja DHA może zapobiec wystąpieniu dysplazji oskrzelowo-płucnej u niemowląt urodzonych przed 29 tygodniem ciąży.
Do badania zrekrutowano kobiety, które urodziły dziecko przed 29 tygodniem ciąży i włączone je do grupy badawczej w ciągu 72 godzin po porodzie. Jednym z kryteriów włączenia było karmienie piersią. Pacjentki zrandomizowano do grup: interwencyjnej otrzymującej 1,2 g DHA dziennie lub grupy otrzymującej placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków do osiągnięcia wieku dziecka równego 36 tygodniowi ciąży.
54,9% noworodków z grupy interwencyjnej i 61,6% grupy placebo osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy (RR=0,91; 95% CI: 0,80-1,04; p=0,18). W trakcie badania umarło 6% dzieci z grupy otrzymującej DHA i 10,2% otrzymującej placebo (RR=0,61; 95% CI: 0,33-1,13; p=0,12). Jednakże, do dysplazji oskrzelowo-płucnej doszło do 41,7% noworodków, które przeżyły z grupy interwencyjnej i 31,4% grupy kontrolnej (RR=1,36; 95% CI: 1,07-1,73; p=0,01). Rekrutację przerwano przedwcześnie ze względu na podejrzenie szkodliwości stosowania DHA oraz ze względu na dane pochodzące z innego triala na ten temat, które opublikowano w trakcie trwania opisywanego badania.
Suplementacja DHA przez matki wcześniaków karmiące piersią nie zmniejszała czasu przeżycia wolnego od dysplazji oskrzelowo-płucnej.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe