Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
TTTS - korzyści z wewnątrzmacicznej laseroterapii
Źródło: AK/www.nature.com/articles/s41372-018-0202-z
Autor: Alicja Kostecka |Data: 06.09.2018
 
 
Zespół przetoczenia krwi między płodami (Twin-to-Twin Transfusion Syndrome, TTTS) jest niebezpiecznym stanem, mocno wikłającym ciążę. Z kolei ciąża wielopłodowa sama w sobie stanowi czynnik ryzyka powikłań okołoporodowych, zwłaszcza związanych z wcześniactwem. Dzięki zaawansowanej opiece oraz coraz doskonalszym terapiom wewnątrzmacicznym oba wyżej wymienione czynniki mogą zostać w pewnym stopniu zneutralizowane.
Naukowcy z Montrealu przeprowadzili badanie porównujące długofalowe następstwa wcześniactwa ( < 29 t.c.) u bliźniąt z zespołem TTTS (leczonych laseroterapią wewnątrzmaciczną) i bliźniąt zdrowych. Porównano 33 bliźnięta dotknięte TTTS oraz 101 zdrowych. W grupie z TTTS poród nastąpił średnio w 26,4 ± 1.4 t.c., w grupie kontrolnej 26,9 ± 1,6 t.c. (p=0,07). Noworodki z TTTS rzadziej otrzymywały okołoporodowo steroidy (p=0,01), częściej rodziły się drogą cięcia cesarskiego (p=0,005) oraz częściej wymagały terapii surfaktantem (p=0,004).
Po uwzględnieniu wpływu podaży steroidów i masy urodzeniowej okazało się, że status TTTS nie był związany ze zwiększoną śmiertelnością (HR 1,66, 95% CI 0,77-3,56, p = 0,20). Nie stwierdzono różnic w wynikach neurorozwojowych po 18 miesiącach życia (w stosunku do skorygowanego wieku ciążowego).

Wynika z tego, iż wewnątrzmaciczna laseroterapia znacznie zwiększa szanse na redukcję powikłań u bliźniąt z TTTS, zwłaszcza urodzonych poniżej 29. tygodnia ciąży, gdzie ryzyko powikłań - zwłaszcza neurologicznych - jest bardzo duże.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe