Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Tamoksyfen skuteczniejszy od cytrynianu klomifenu
Źródło: DM/www.ejog.org/article/S0301-2115(18)30301-4/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.10.2018
 
 
Niepłodność, problem dotykający wielu par, można obecnie leczyć wieloma sposobami. Dokonano niedawno metaanalizy porównującej korzyści płynące z zastosowania tamoksyfenu oraz cytrynianu klomifenu w indukcji owulacji. Jej wyniki ukazały się na łamach European Journal of Gynaecology & Obstetrics and Reproductive Biology.
Znaleziono aż 821 artykułów, z których jedynie 12 spełniło kryteria włączenia. W sumie oceniono 1302 pacjentki z 2030 cyklami indukcji owulacji.

W analizie zbiorczej nie było statystycznie istotnych różnic dla częstości występowania owulacji i ciąż przy zastosowaniu tamoksyfenu w porównaniu z zastosowaniem cytrynianu klomifenu. Jednak w podgrupie badań kliniczno-kontrolnych wykazano, że tamoksyfen jest związany z wyższą częstością indukcji owulacji (RR=1,28, 95% CI: 1,07, 1,54) i liczniejszymi ciążami (RR=1,82, 95% CI: 1,09, 3,06) niż cytrynian klomifenu. Nie stwierdzono istotnych różnic w grubości endometrium i częstości poronień.

Cytrynian klomifenu skutecznie indukuje owulację, lecz daje nieco mniejsze szanse na poczęcie dziecka w porównaniu z tamoksyfenem. Tą rozbieżność można wytłumaczyć antyestrogennymi efektami działania leku na gruczoły szyjki macicy i endometrium. Osiągnięcie lepszej skuteczności terapeutycznej w indukcji owulacji i częstości ciąż sugeruje, że tamoksyfen korzystnie wpływa na śluz szyjkowy i endometrium, co stwarza dobre środowisko dla plemników i zagnieżdżającego się zarodka.

Badanie wykazało, że mogą występować pewne różnice w skuteczności obu leków w odniesieniu do owulacji i częstości ciąż (póki co ze wskazaniem na tamoksifen), jednak dalsze badania powinny ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe