Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Trebananib w pierwszorzutowym leczeniu zaawansowanego raka jajnika

Źródło: DM/www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30178-0/fulltext#%20
Autor: Alicja Kostecka |Data: 22.05.2019
 
 
U większości pacjentek z zaawansowaną postacią raka jajnika stosowane są pochodne platyny (cisplatyna lub karboplatyna) i taksoidu (paklitaksel). Przybywa dowodów sugerujących skuteczność leków biologicznych (o niekiedy różnym mechanizmie działania) w zakresie wydłużania przeżycia wolnego od choroby i przeżycia całkowitego w tej grupie pacjentek.
Trebananib jest przeciwciałem przeciwko angiopoetynie 1 i 2, tym samym hamując angiogenezę, która z kolei jest jednym z głównych procesów wspomagających rozwój ognisk nowotworowych. W badaniach fazy 1 wykazano aktywność wobec komórek raka jajnika, wobec czego wiązano z lekiem spore nadzieje - wszak rak jajnika jest jednym z najgorzej rokujących z powszechnie występujących nowotworów.

Międzynarodowy zespół naukowców z Belgii, Korei Południowej, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Kanady, Niemiec i Stanów Zjednoczonych przeprowadził wieloośrodkowe badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą w aż 206 ośrodkach badawczych zlokalizowanych w 14 krajach. Zakwalifikowano 1164 pacjentki w wieku co najmniej 18 lat z potwierdzonym histopatologicznie rakiem jajnika w stadium III lub IV według FIGO oraz stanem sprawności ECOG 0 lub 1. Badane kobiety w stosunku 2:1 przydzielono do otrzymywania sześciu cykli paklitakselu i karboplatyny co 3 tygodnie plus trebananib (w dawce 15 mg/kg) lub placebo. Leczenie podtrzymujące trebananibem lub placebo kontynuowano do 18 miesięcy od rozpoczęcia badania.

Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 27,4 miesiąca u 626 pacjentek nie odnotowano progresji choroby (60% w grupie badawczej i 66% w grupie kontrolnej). Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji nie różniła się istotnie w grupie otrzymującej trebananib (15,9 miesiąca) i grupie otrzymującej placebo (15,0 miesięcy; p = 0,36). U 76% pacjentów otrzymujących trebananib i 71% otrzymujących placebo odnotowano zdarzenia niepożądane co najmniej stopnia 3. z których najczęstszymi były neutropenia, niedokrwistość i leukopenia. W przebiegu badania wystąpiły dwa śmiertelne zdarzenia niepożądane w grupie badawczej; w grupie kontrolnej ich nie odnotowano.

Mimo pomyślnych wieści z poprzednich badań nie wykazano skuteczności trebananibu w leczeniu zaawansowanego raka jajnika. Wciąż trwają jednak badania nad jego zastosowaniem w przypadkach raka jasnokomórkowego nerki oraz nawrotowych postaci nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Ich wyniki powinny się pojawić w ciągu kilku miesięcy.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe