Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Tucatinib w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi w stadium rozsianym

Źródło: The New England Journal of Medicine
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 01.07.2020
 
 
Tucatinib jest nowym doustnym i wysoce selektywnym inhibitorem receptorów HER2. W badaniu o akronimie HER2CLIMB oceniono skuteczność tucatinibu u pacjentek z rozsianym rakiem piersi i wykazującym ekspresję HER2.
Do badania zakwalifikowano pacjentki z rozsianym nowotworem, które wcześniej otrzymywały leki łączące się z HER2 takie jak: trastuzumab, pertuzumab lub transtuzumab emtazyna. Pacjentki zrandomizowano do grup otrzymujących tucatinib lub placebo, a dodatkowo każda grupa otrzymała trastuzumab i kapecytabinę.

Czas przeżycia wolny od progresji w grupie interwencyjnej wyniósł 7,8 miesiąca podczas gdy w grupie kontrolnej 5,6 miesiąca (HR=0,54; 95% CI: 0,42–0,71). Mediana czasu całkowitego przeżycia w grupie otrzymującej tucatinib wynosiła 21,9 miesiąca, a w grupie placebo 17,4 miesiąca (HR=0,66; 95% CI: 0,50–0,88). W podgrupie pacjentek z przerzutami do mózgu rok przeżyło 24,9% badanych z grupy interwencyjnej i 0% z grupy kontrolnej (HR=0,48; 95% CI: 0,34–0,69). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi w grupie otrzymującej tucatinib były biegunka, erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa, nudności i wymioty oraz zmęczenie.

Dodanie do terapii pacjentek z rozsianym rakiem piersi wykazującym ekspresję HER2 tucatinibu, pozwala na wydłużenie czasu wolnego od progresji i całkowitego czasu przeżycia.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.