Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RM

Udział bakterii jelitowych w rozwoju stanu przedrzucawkowego

Źródło: http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2019-319101
Autor: Monika Stelmach |Data: 06.04.2020
 
 
Badania pokazują, że pacjentki ze stanem przedrzucawkowym charakteryzują się zmniejszoną różnorodnością mikrobioty jelitowej. Ich mikroflora szczególnie obfitowała w bakterie Fusobacterium i Veillonella, podczas gdy była uboższa w Faecalibacterium i Akkermansia w porównaniu z grupą kontrolną.
Stan przedrzucawkowy jest jedną z głównych przyczyn niepowodzeń położniczych, mimo to niewiele wiadomo o jego patofizjologii. Jak pokazują wyniki chińskiego badania „Gut dysbiosis induces the development of preeclampsia through bacterial translocation„ opublikowanego na łamach Gut, istotne znaczenie w rozwoju stanu przedrzucawkowego może mieć mikrobiota jelitowa.

W badaniu porównano skład mikrobioty jelitowej n = 85 kobiet ze stanem rzucawkowym oraz grupy kontrolnej, które stanowiło n = 67 ciężarnych z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Ponadto w badaniu podjęto próbę indukcji stanu przedrzucawkowego u myszy poprzez przeszczep stolca oraz zbadano łożyska ciężarnych oraz myszy na obecność bakterii, które mogły dokonać translokacji z przewodu pokarmowego.

Pacjentki ze stanem przedrzucawkowym charakteryzowały się zmniejszoną różnorodnością mikrobioty jelitowej. Ich mikrobiota szczególnie obfitowała w bakterie Fusobacterium i Veillonella, podczas gdy była uboższa w Faecalibacterium i Akkermansia w porównaniu z grupą kontrolną. Obfitość (ang. abundance) ww. bakterii korelowała z ciśnieniem tętniczym, białkomoczem oraz stężeniami aminotransferaz oraz kreatyninemią. Przeszczep mikrobioty od kobiet ze stanem przedrzucawkowym spowodował zwiększenie ciśnienia u myszy przed zajściem w ciąży, a w trakcie ciąży u myszy zaobserwowano dalszy wzrost ciśnienia tętniczego. Odnotowano istotnie podwyższony poziom bakterii i cytokin prozapalnych zarówno w przypadku łożysk pochodzących od kobiet ze stanem rzucawkowym oraz łożyska myszy które otrzymały przeszczep mikrobioty.

Przedstawione badanie sugeruje, że dysbioza pełni ważną rolę w patofizjologii stanu przedrzucawkowego.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe