Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ leków nasennych na wyniki położnicze

Autor: Karolina Zientarska |Data: 22.07.2020
 
 
Na łamach JAMA Network Open ukazały się wyniki badania kohortowego dotyczącego stosowania leków nasennych (benzodiazepin oraz tak zwanych „Z-tek”: zolpidemu, zaleplonu i zopiklonu) przez kobiety ciężarne na wyniki położnicze.
Dane pochodziły z kohorty Norwegian Mother, Father and Child obejmowały przebieg ciąży u kobiet zrekrutowanych w latach 1999-2008. Łącznie analiza objęła przebieg 82 tys. ciąż pojedynczych. Średni wiek matki wynosił 30 +/- 5 lat. 46% z analizowanych ciąż dotyczyło pierwiastek. Ekspozycję na leki nasenne odnotowano w przypadku 679 ciąż w (0,8%). W modelu wieloczynnikowym ekspozycja na leki nasenne była związana z: mniejszą masą urodzeniową dziecka średnio o 79 g (95% CI: 31,9–126,7 g), mniejszym wiekiem ciążowym w momencie urodzenia, przy czym średnia różnica wynosiła 2,1 dnia (95% CI: 0,9-3,3 dnia) oraz wyższym ryzykiem porodu przedwczesnego (RR 1,41; 95% CI: 1,03-1,94).
Jak podkreślają autorzy, związek pomiędzy ekspozycją na leki nasenne, a niekorzystnymi wynikami położniczymi wydają się być istotne statystycznie, jednak różnice mogą nie być istotne w praktyce klinicznej. Badanie nie potwierdza aby stosowanie leków nasennych było bezpieczne w ciąży: nadal potrzebne jest oszacowanie korzyści i ryzyka wynikających z zastosowania tych leków w trakcie ciąży
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe