Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Występowanie śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy a ryzyko przedwczesnego porodu

Redaktor: Monika Stelmach |Data: 02.09.2021
 
 
Tagi: CIN, ciąża
Na łamach „PLOS Medicine” ukazały się wyniki holenderskiego badania retrospektywnego dotyczącego związku pomiędzy podjęciem leczenia CIN a ryzykiem porodu przedwczesnego. Naukowcy doszli do wniosku, że należy ostrożnie podejmować decyzję o usuwaniu CIN u kobiet pragnących w przyszłości zajść w ciążę.
Przeprowadzenie usunięcia śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (ang. cervical intraepithelial neoplasia, CIN) może zwiększyć ryzyko porodu przedwczesnego. Nie wiadomo jednak, czy to ryzyko wynika z przeprowadzonego zabiegu, który może uszkadzać strukturę szyjki macicy, czy ze względu na samo występowanie CIN lub ze względu na wspólne czynniki ryzyka dla CIN i porodu przedwczesnego. Na łamach „PLOS Medicine” ukazały się wyniki holenderskiego badania retrospektywnego dotyczącego związku pomiędzy podjęciem leczenia CIN lub nie a ryzykiem porodu przedwczesnego.

Dane dotyczyły kobiet w wieku od 29. do 41. roku życia, z lat 2005–2015 z holenderskiego rejestru histopatologicznego. Do każdego przypadku z CIN dobrano grupę kontrolną bez zmian na szyjce macicy. Dodatkowo dla każdego przypadku określano 19 potencjalnych czynników wpływających na ryzyko porodu przedwczesnego.

W sumie grupę kontrolną bez CIN w wywiadzie w stanowiło 20 969 kobiet, 3940 kobiet miało CIN, ale nie przeprowadzono leczenia, leczenie przeprowadzono natomiast u 6315 kobiet i dodatkowo w podgrupie 321 kobiet przeprowadzono wielokrotnie leczenie CIN. Odsetki porodów przedwczesnych w poszczególnych podgrupach wynosiły odpowiednio 4,8%, 6,9%, 9,5% i 15,6%. W porównaniu z grupą kontrolną w pozostałych grupach występowało zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego niezależnie od innych czynników: w grupie z CIN, ale bez leczenia ryzyko wzrosło o 38% (OR = 1,38; 95% CI: 1,19–1,60), grupie po leczeniu CIN ponad dwa razy (OR = 2,07; 95% CI: 1,85–2,33). Niezależnie od choroby szyjki objętość usuniętego z szyjki materiału tkankowego dodatkowo zwiększało wystąpienie porodu przedwczesnego: w przypadku pobrania wycinków między 0,5 a 0,9 ml ryzyko rosło ponad dwukrotnie (OR = 2,20; 95% CI: 1,52–3,20) w porównaniu z grupą kontrolną. Im większa była łączna objętość wycinków, tym większe istniało ryzyko porodu przedwczesnego.

Rozpoznanie w przeszłości CIN jest czynnikiem ryzyka porodu przedwczesnego, przy czym największe ryzyko jest związane z mnogimi pobraniami materiału tkankowego z szyjki macicy. Oznacza to, że należy ostrożnie podejmować decyzję o usuwaniu CIN u kobiet pragnących w przyszłości zajść w ciążę.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)

Autor: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe