Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej resuscytacji noworodków (AHA, 2020)

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 13.11.2020
 
 
American Heart Association opublikowało zaktualizowane zalecenia dotyczące resuscytacji noworodków
Wśród nowych zaleceń, znalazło się dwanaście podpunktów z procedurami postępowania w przypadku

1, Zaciśnięcia pępowiny

2. Zapobiegania hipotermii - Kontakt skóra noworodka do skóry matki jest zalecany w przypadku zdrowych noworodków, ponieważ może stymulować laktację, poprawiać stabilność poziomu glukozy we krwi i zapobiegać hipotermii.

3. Stymulacji dotykowej - Jeśli noworodek oddycha nieefektywnie lub ma bezdech, pocieranie pleców i podeszew stóp może pomóc w pobudzeniu oddychania

4. Oczyszczania dróg oddechowych - Rutynowe odsysanie płynu z jamy ustnej, nie jest zalecane u noworodków, nawet tych, które urodziły się z płynem owodniowym zabarwionym smółką (MSAF). Jednak niemowlęta z MSAF, które mają objawy niedrożności dróg oddechowych, mogą odnieść swoiste korzyści z intubacji i odsysania tchawicy.

5. Wsparcie wentylacji - U noworodków, które nie rozpoczną samodzielnego oddychania w ciągu 60 sekund po urodzeniu lub z uporczywą bradykardią (częstość akcji serca <100 uderzeń / min), należy niezwłocznie rozpocząć wentylację ciśnieniem dodatnim (PPV).

6. Terapia tlenowa - PPV można rozpocząć od 21% tlenu u wcześniaków urodzonych o czasie i i u wcześniaków (poniżej 35 tygodnia ciąży) można stosować do 30% tlenu. Należy unikać stosowania 100% tlenu u noworodków urodzonych o czasie i urodzonych przedwcześnie.

7. . Ocena tętna - Elektrokardiografia może zapewnić szybki i dokładny pomiar tętna podczas resuscytacji noworodków urodzonych o czasie i wcześniaków.

8. Uciśnięcia klatki piersiowej - Należy rozpocząć, jeśli tętno spadnie poniżej 60 uderzeń / min po co najmniej 30 sekundach odpowiedniego PPV.

9. Dostęp wewnątrznaczyniowy - Żyła pępowinowa jest zalecaną drogą dostępu naczyniowego u niemowląt, które nie zareagowały na PPV i uciśnięcia klatki piersiowej i które wymagają podania adrenaliny

10. Podawanie epinefryny- Najlepiej dożylnie, jeśli częstość akcji serca pozostaje poniżej 60 uderzeń / min pomimo 60 sekund uciśnięć klatki piersiowej i odpowiedniej PPV. Zalecana dożylna dawka adrenaliny wynosi 0,01 do 0,03 mg / kg

11. Rozszerzenie objętości - Brak odpowiedzi na epinefrynę i stwierdzona lub podejrzewana utrata krwi są wskazaniami do zwiększenia objętości przy zastosowaniu soli fizjologicznej lub krwi. Zalecana objętość początkowa wynosi 10 ml / kg w ciągu 5 do 10 minut.

12. Opieka po resuscytacji - Noworodki, po przedłużonej PPV, intubacji, uciśnięciach klatki piersiowej lub po podaniu adrenaliny, po ustabilizowaniu się stanu powinny być ściśle monitorowane na oddziale intensywnej terapii noworodków.