Specjalizacje, Kategorie, Działy
Pixabay

Zabiegi chirurgiczne a przebieg ciąży i porodu

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Źródło: https://doi.org/10.1186/s12884-020-2796-3
Wykonanie zabiegu chirurgicznego w czasie ciąży zwiększa ryzyko niskiej masy urodzeniowej dziecka, wystąpienia przedwczesnego porodu oraz poronienia. Z tego też powodu zaleca się, aby planowane operacje przeprowadzać przed planowaną ciążą. Duński zespół naukowców zbadał, czy zabiegi wykonywane jeszcze przed ciążą wpływają na jej przebieg, wyniki położnicze i stan dziecka.
W analizach wykorzystano dane z duńskiego rejestru zdrowia obejmującego dane z lat 1996-2015. Do badania włączono kobiety u których wykonano appendektomię, cholecystektomię lub diagnostyczną laparoskopię przed zajściem w ciążę. Pacjentki podzielono w zależności od czasu pomiędzy wykonaniem operacji a czasem ostatniej miesiączki: do 11 miesięcy, od 12 do 23 miesięcy i 24 miesiące i więcej przed ostatnią miesiączką. Badacze oceniali związki pomiędzy zabiegiem chirurgicznym, a terminem ukończenia ciąży w modelu regresji skorygowanej o wiek matki oraz palenie papierosów. Grupę kontrolną stanowiły kobiety które przebyły zabieg operacyjny 24 i więcej miesięcy przed ostatnią miesiączką.

Zidentyfikowano 16 tysięcy ciężarnych, które wcześniej miały appendektomię; około 13 tysięcy, które przybyły cholecystektomię i 19 tysięcy, u których wykonano wcześniej diagnostyczną laparoskopię. Odnotowano istotny związek pomiędzy przybyciem appendektomii w czasie 12 - 23 miesięcy przed ostatnią miesiączką a niską masą urodzeniową dziecka w porównaniu z przybyciem zabiegu ponad 2 lata przed przed zajściem w ciążę (OR = 1,37; 95% CI: 1,00-1,86).

Nie odnotowano natomiast zwiększenia ryzyka niskiej masy urodzeniowej noworodka u kobiet, które przeszły appendektomia do 11 miesiąca przed ostatnia miesiączka. Przebycie cholecystektomii zwiększało ryzyko poronienia, jeśli była wykonana do 11 miesiąca przez ostatnią miesiączką (OR = 1,3; 95% CI: 1,1-1,5). W przypadku diagnostycznej laparoskopii, zabieg do 11 miesiąca przed ostatnią miesiączką, zwiększał ryzyko niskiej masy urodzeniowej noworodka (OR = 1,6; 95% CI: 1,3-1,9) lub urodzenie dziecka pomiędzy 32 a 37 tygodniem ciąży OR = 1,2; 95% CI: 1,0-1,4). Jak wskazują naukowcy, zwiększone ryzyko związane z diagnostyczną laparoskopią do 11 miesięcy przed ostatnią miesiączką może wynikać ze wskazań do tego typu zabiegu (np. proces leczenia niepłodności).Przebycie zabiegu przed ciążą może być związane ze zwiększeniem z niską masą urodzeniową dziecka, porodem przedwczesnym i poronieniem. Jednakże, istotnych korelacji było relatywnie niewiele oraz nie wpływały drastycznie na badane zmienne. Ponadto, model był skorygowany zaledwie o dwie zmienne niezależne. Stąd należy z ostrożnością podchodzić do wyników analiz. Niestety w badaniu nie wzięto pod uwagę wpływu powikłań operacji na wyniki położnicze i stan noworodka.

Artykuł „Appendectomy, cholecystectomy and diagnostic laparoscopy conducted before
pregnancy and risk of adverse birth outcomes: a nationwide registry-based prevalence study 1996–2015” jest dostępny na stronie BMC Pregnancy and Childbirth w trybie Open Access

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)

opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.