Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zaburzenia depresyjne u kobiet ciężarnych mogą mieć negatywny wpływ na rozwój mózgu u niemowląt
Źródło: JAMA Pediatrics/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 07.09.2018
 
 
Badanie przeprowadzone przez zespół z uniwersytetu Madison-Wisconsin wykazało, że dzieci pacjentek cierpiących na depresję w ciąży są bardziej narażone na zaburzenia rozwoju istoty białej mózgu.
Grupę badaną stanowiło 101 ciężarnych, wśród których przeprowadzono ankiety dotyczące występowania objawów depresji i zaburzeń lękowych w czasie ciąży. Następnie, u niemowląt ankietowanych matek wykonano badanie metodą rezonansu magnetycznego po ukończeniu pierwszego miesiąca życia. U niemowląt matek prezentujących zaburzenia depresyjne w ciąży zobrazowano nieprawidłowy rozwój istoty białej mózgu. Zaobserwowano również różnice w modelu kształtowania się istoty białej w zależności od płci niemowląt, co może wskazywać na istnienie różnic w rozwoju struktur centralnego układu nerwowego oraz reakcji na bodźce i doświadczenia okresu prenatalnego u chłopców i dziewczynek. Istnieje coraz więcej przesłanek by podejrzewać, że występowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych już umiarkowanego stopnia w ciąży, może mieć wpływ na rozwój emocjonalny i zachowanie u dzieci.

To, czy zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego uwidocznione w badaniach obrazowych niemowląt utrzymują się, czy ulegają regresji, oraz w jakim stopniu zależą one od stosowania leków przeciwdepresyjnych u matki, wymaga dalszej obserwacji. Nie jest również znany ich wpływ na dalsze życie dzieci.

W związku z tym, że zaburzenia depresyjne o różnym nasileniu dotykają blisko jednej piątej kobiet ciężarnych, warto podkreślić konieczność dbania również o sferę psychiczną i emocjonalną życia przyszłych matek.
Badanie to podkreśla wpływ okresu prenatalnego na wczesny rozwój mózgu i możliwy związek zaburzeń struktury istoty białej z zaburzeniami nastroju u matki.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe