Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zastosowanie iniekcji z bupiwakainy w rany po wprowadzeniu trokara w celu kontroli bólu po histerektomii laparoskopowej

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Karolina Zientarska
|
Pacjenci poddani zabiegom laparoskopowym lepiej znoszą ból pooperacyjny niż osoby poddane otwartym zabiegom.
Na łamach European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology ukazało się interesujące badanie kliniczne w którym lekarze podali bupiwakainę do miejsc po wprowadzonych trokarach u pacjentek poddanych histerektomii laparoskopowej. Bupiwakainę w stężeniu 0,5% poddano w objętości 4 mililitry poniżej tkanki podskórnej pępka i po 2 mililitry do innych miejsc przez które wprowadzono trokar. Grupę kontrolną stanowiły pacjentki u których nie zastosowano iniekcji. Badacze ocenili dolegliwości bólowe oceniane w skali numerycznej (od 1 do 10, NRS) oraz liczbę stosowanych analgetyków na żądanie pacjenta.
W sumie zrandomizowano 56 kobiet do grupy interwencyjnej i 52 do grupy kontrolnej. Średni czas trwania zabiegu, oszacowana objętość straconej krwi nie różniły się pomiędzy grupami. Ocena bólu w pierwszej, 4,6 24 i 48 godzinie po operacji była mniejsza u kobiet o których wstrzyknięto bupiwakainę w miejsca wprowadzenia trokarów w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,01 dla każdego z punktów czasowych). Podobnie liczba interwencji przeciwbólowych w grupie interwencyjnej była niższa w porównaniu z grupą kontrolną (mediana: 2 vs. 4; p < 0,01).
W opisywanym badaniu iniekcje z bupiwakainy w miejscach prowadzeniu trokarów u kobiet poddanych laparoskopowej histerektomii zmniejszały ból pooperacyjny.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.