Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Znaczenie HE4 w diagnostyce raka endometrium

Autor: Karolina Zientarska |Data: 21.07.2020
 
 
Podtyp czwarty ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza (HE4) jest markerem diagnostycznym raka jajnika. Naukowcy postawili sobie za cel, aby zbadać, czy HE4 może być wykorzystywany w rozpoznawaniu raka endometrium.
Zespół badaczy wykonał meta-analizę 17 badań dotyczących zastosowania HE4 w diagnostyce raka endometrium. Po przeanalizowaniu wyników łączna czułość HE4 wynosiła 0,65 (95% Cl: 0,63-0,67), łączna swoistość wynosiła 0,91 (95% Cl: 0,92-0,95), dodatni wskaźnik prawdopodobieństwa wynosił 10,06 (95% Cl: 4,75-21,35), negatywny wskaźnik prawdopodobieństwa wynosił 0,41 (95% Cl: 0,33-0,50). Diagnostyczny iloraz szans wynosił 26,7 (95% Cl: 11,7-60,93), a AUROC wynosiło 0,75 (95% Cl: 0,81-0,87).
HE4 jest potencjalnym biomarkerem diagnostycznym raka endometrium o wysokiej specyficzności i stosunkowo niskiej czułości. Biorąc pod uwagę dużą niejednorodność badań, HE4 powinien być oceniony w ściśle zaprojektowanych badaniach diagnostycznych. HE4 powinien być także oceniony pod kątem wykrywania różnych typów patologicznych i stadiów zaawansowania raka endometrium.
AUROC – Area Under Receiving Operating Characteristic Curve (pl. pole powierzchni pod krzywą ROC), CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe