Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zuranolon w leczeniu depresji poporodowej – wyniki badania klinicznego

Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 02.09.2021
 
 
W opisywanym zrandomizowanym badaniu klinicznym zuranolon zmniejszał nasilenie objawów choroby ocenianych w punktacji HAMD-17 u kobiet z depresją poporodową w porównaniu z placebo.
Depresja poporodowa należy do najczęstszych komplikacji poporodowych. W niedawno opublikowanym badaniu klinicznym III fazy oceniono zastosowanie zuranolonu, będącego modulatorem receptora GABAA, w leczeniu tego zespołu objawów.

Badanie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Zakwalifikowano do niego pacjentki w okresie do 6 miesięcy po porodzie, z rozpoznaniem ciężkiego epizodu depresyjnego, który rozpoczął się w czasie trwania trzeciego trymestru lub w ciągu pierwszych czterech tygodni po porodzie. Uczestniczyły w nim również kobiety, które osiągnęły co najmniej 26 punktów w skali depresji Hamiltona z 17 pytaniami (17-item Hamilton Rating Scale for Depression, HAMD-17). Badane osoby w równych proporcjach zrandomizowano do placebo lub zuranolonu podawanych co wieczór przez dwa tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w punktacji HAMD-17 w 15. dniu od rozpoczęcia leczenia.

W sumie zrandomizowano 153 kobiety, 148 z nich ukończyło leczenie. W grupie interwencyjnej odnotowano większą poprawę w 15. dniu w punktacji HAMD-17 w porównaniu z momentem randomizacji oraz w porównaniu z placebo (odpowiednio w porównaniu z momentem randomizacji: –17,8 vs –13,6; różnica pomiędzy ramionami badania: –4,2; 95% CI: od –6,9 do –1,5). Przewaga zuranolonu była widoczna od 3. aż do ostatniego, 45. dnia obserwacji. U jednej z pacjentek z grupy interwencyjnej doszło do splątania.

W opisywanym zrandomizowanym badaniu klinicznym zuranolon zmniejszał nasilenie objawów choroby ocenianych w punktacji HAMD-17 u kobiet z depresją poporodową w porównaniu z placebo. Leczenie było dobrze tolerowane.


Autor notatki: lek. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe