Specjalizacje, Kategorie, Działy

Związek pomiędzy infekcją HPV, a rozwojem schyłkowej niewydolności nerek

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Karolina Zientarska
|
Na łamach JAMA Network Open ukazała się interesująca praca tajwańskich badaczy, którzy ocenili związek pomiędzy infekcją HPV, a rozwojem w przyszłości schyłkowej niewydolności nerek.
W badaniu wykorzystano rekordy pacjentów pochodzące z bazy danych publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Łącznie zidentyfikowano 76 088 osób, u których wykryto infekcje HPV w latach 2000-2012. Do tej grupy dobrano grupę kontrolną w stosunku 1:1 dopasowaną pod względem wieku, płci oraz chorób towarzyszących.

Grupa badawcza była stosunkowo młoda - średni wiek wyniósł 34,4 ± 19,1 lat. Co ciekawe, większą zapadalność na schyłkową niewydolność nerek odnotowano w grupie kontrolnej (4,8 na 10000 osobolat) w porównaniu z grupą, która przybyła infekcję HPV (3,6 na 10000 osobolat). W modelu wieloczynnikowych Coxa przebycie infekcji HPV było związane ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju schyłkowej niewydolności nerek (HR=0,72; 95% CI: 0,60-0,87). W analizie podgrup infekcja HPV zmniejszała ryzyko rozwoju schyłkowej niewydolności nerek w populacji w wieku od 50 do 64 lat, a w pozostałych grupach wiekowych (0-19, 20-49 i 65-100 lat) nie odnotowano podobnego związku.

Przebycie infekcji HPV było związane z mniejszym ryzykiem rozwoju schyłkowej niewydolności nerek u osób mieszkających na Tajwanie. Nieznany jest mechanizm protekcyjnego działania infekcji HPV. Wadą badania był jego retrospektywny charakter. Wyniki powinny zostać zweryfikowane na innych populacjach.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.