Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Związek pomiędzy stężeniem kopeptyny w surowicy, a ryzykiem stanu przedrzucawkowego

Autor: Karolina Zientarska |Data: 30.06.2020
 
 
Kopeptyna to fragment prekursora wazopresyny i jest intensywnie badana jako potencjalny marker zwiększonego ryzyka stanu przedrzucawkowego. Niedawno ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą podsumowujący dotychczasowe badania nad tą molekułą.
Greccy badacze zidentyfikowali w sumie 16 badań obejmujących łącznie 2105 kobiet. Różnice w stężeniach pomiędzy badaniami wystandaryzowano i przedstawiono jako wystandaryzowana średnia różnica (ang. standardized mean difference, SMD). Wyższe stężenia kopeptyny w surowicy krwi podczas pierwszego trymestru (SMD=2,25; 95% CI: 0,86–3,67), drugiego (SMD=1,73; 95% CI: 0,31–3,14) oraz trzeciego (SMD=1,74; 95% CI: 0,96–2,53) były związane ze stanem przedrzucawkowym. Ponadto, kobiety z ciężkim stanem przedrzucawkowym miały wyraźnie wyższe stężenia kopeptyny w porównaniu z kobietami z łagodniejszym przebiegiem (SMD=1,47; 95% CI: 1,10–1,84). Kopeptyna nie różnicowała pomiędzy występowaniem stanu przedrzucawkowego przed lub po 34 tygodniu ciąży.
Wyniki meta-analizy wskazują, że stan przedrzucawkowy jest istotnie związany ze stężeniem kopeptyny w surowicy krwi w czasie ciąży. Tworzy to podstawę do przeprowadzenia w przyszłości większych badań, które pozwoliłyby zweryfikować użyteczność kliniczną szacowania ryzyka stanu przedrzucawkowego na podstawie kopeptyny.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności)
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe