Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

„Nie” dla pracy lekarzy bez nostryfikacji dyplomów

Źródło: NIL
Autor: Monika Stelmach |Data: 19.11.2020
 
 
Tagi: NIL
– Kryteria przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Procedowane przepisy są zbyt daleko idące – argumentuje swój sprzeciw prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
Projekt ustawy o zatrudnianiu medyków spoza UE ma pozwolić na pracę w Polsce lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w wyjątkowym trybie w związku z pandemią. Zgodnie z zapisami projektu ustawy nie będzie obowiązku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów medycznych, co dotychczas było warunkiem zatrudnienia w polskich placówkach. Zezwolenie na pracę ma odbywać się na podstawie decyzji ministra zdrowia, ale pod nadzorem polskich lekarzy specjalistów. Z czasem chętni lekarze czy pielęgniarki będą mogli w standardowej procedurze nostryfikować dyplomy.

Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów projekt ma też rozszerzać zapisy noweli tzw. ustawy covidowej. Będzie to oznaczało objęcie nimi także pielęgniarek, ratowników i lekarzy bez specjalizacji, tuż po studiach. Ci ostatni będą mogli przyjechać do Polski, pracować pod nadzorem polskich lekarzy specjalistów, wykształcić się w Polsce i ukończyć specjalizację.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaznacza, że rozumie potrzebę wspierania środowisk medycznych, szczególnie na Białorusi w obliczu trwającego w tym kraju kryzysu społeczno-politycznego, to jednak z głębokim niepokojem przyjmuje projekt w powiązaniu z procedowanymi w parlamencie przepisami, mającymi na celu poluzowanie kryteriów dotyczących przyznawania prawa wykonywania zawodów medycznych na terenie RP, które Prezydium NRL uważa za zbyt daleko idące.

Samorząd lekarski zwraca też uwagę, że kryteria przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zawsze muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Samorząd lekarski podkreśla, że regulacje w zakresie wymogów i procedur związanych z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty, bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich czy innych państw, powinny dawać gwarancję, że osoba uzyskująca w Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ponadto prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza do projektu jedną uwagę natury szczegółowej, dotyczącą dodawanego pkt 23 w § 1 zmienianego rozporządzenia. Projektowany przepis mówi o osobach będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na zasadach określonych w art. 7 lub 9 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 z późn. zm.), tymczasem należy zauważyć, że art. 9 ww. ustawy nie znajduje tu zastosowania z uwagi na to, że przepis ten odnosi się do osób nieposiadających prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które jedynie mogą udzielać określonych czynności wchodzących w zakres wykonywania zawodu lekarza w drodze wyjątku od ogólnej zasady określającej wymóg posiadania prawa wykonywania zawodu.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.