Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Apteki zaczynają szczepienia

Źródło: NFZ, PAP
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 16.06.2021
 
 
Oddziały Wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma więc konkretnej daty jego zakończenia. Za każde szczepienie placówka otrzyma 61,24 zł.
W programie mogą wziąć udział apteki ogólnodostępne, mające aktywny status w Rejestrze Aptek. Warunkiem jest też włączenie się do do Systemu P1, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) oraz zadeklarowanie używania systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji. Apteka musi też spełniać wszystkie wymagania określone przez ministra zdrowia, jakim powinien odpowiadać lokal apteczny. Aby się zgłosić konieczne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do programu wraz z załącznikami.

Na szczepienie u farmaceuty będzie można zarejestrować się przez elektroniczny system e-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl, telefonicznie lub w samym aptecznym punkcie szczepień. Do zaszczepienia w aptece niezbędne jest e-skierowanie.

Do szczepienia kwalifikuje i podaje szczepionkę farmaceuta, który posiada takie uprawnienia. Apteka musi prowadzić dokumentację medyczną ze zrealizowanych szczepień i stosować się do zasad dystrybucji i przechowywania szczepionek.

Aby przystąpić do Narodowego Programu Szczepień, należy przesyłać elektroniczne oświadczenie do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Oświadczenie musi być podpisane (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). NFZ ostrzega, że wnioski niepodpisane zostaną odrzucone.

Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma zatem konkretnej daty jego zakończenia. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od zgłoszenia do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni.

Oddziały NFZ poinformują apteki o zakwalifikowaniu do programu. Apteki, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną wpisane na specjalny wykaz covidowy, prowadzony przez dyrektorów wszystkich oddziałów NFZ. Znalezienie się na tym wykazie umożliwi rozliczenie szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Za każde szczepienie przeciwko COVID-19 apteka otrzyma 61,24 zł. Szczepienie uznaje się za wykonane po wypełnieniu karty szczepienia przez apteczny punkt szczepień.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe