Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Co przegłosowała sejmowa Komisja Zdrowia?

Źródło: TVN24
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 22.10.2020
 
 
Poprawiony w ciągu 11 godzin zestaw tzw. ustaw covidowych wraca do Sejmu. Posłowie Komisji Zdrowia przychylili się między innymi do propozycji Lewicy, by można było odmówić sprzedaży osobom bez masek zakrywających usta i nos.
Posiedzenie komisji rozpoczęło się w środę przed godziną 14. Posłowie rozpatrywali przepisy z czterech projektów - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego, związanych ze zwalczaniem epidemii.

Za wiodący - najbardziej rozbudowany - uznano projekt autorstwa PiS dotyczący zmian niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym. Zakłada on m.in. wyłączenie medyków z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii, podwyższenie ich wynagrodzeń i ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza Unii Europejskiej.

Komisja przyjęła poprawkę zgłoszoną przez Hannę Gill-Piątek (Polska 2050) zaproponowała, aby prawo do pełnego uposażenia na kwarantannie i w czasie izolacji mieli również strażnicy gminni i miejscy włączeni w zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii.

Przyjęto też poprawkę Koalicji Obywatelskiej mówiącą o tym, że w razie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby samorząd może dokonać zamówień na usługi lub dostawy bez zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ale w terminie 14 dni powinien zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o firmie lub podać imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę na wykonanie zamówienia.

Komisja przychyliła się do zmian w przepisach dotyczących zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętą poprawką taką zgodę będzie można przyznać "osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw Unii Europejskiej".

Poseł Bolesław Piecha zaproponował poprawkę, której celem - jak wyjaśnił - jest "umożliwienie w okresie ogłoszenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego i ratownika medycznego pielęgniarce sytemu, która nie ma 5-letniego doświadczenia - natomiast pozostaje bezwzględny wymóg posiadania właściwego wykształcenia i prawa wykonywania zawodu". Tę poprawkę komisja również poparła.

Posłowie przychylili się także do poszerzenia przepisu mówiącego, że za zgodą wojewody w czasie epidemii nie tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą, ale również inne nie podlegają pod przepisy m.in. prawa budowlanego czy dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zaakceptowano poprawkę, że przy tworzeniu szpitali tymczasowych nie będzie wymagane stosowanie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zwolniono również z obowiązku raportowania kolejek przez wysokospecjalistyczne szpitale zajmujące się pacjentami z COVID-19. Dodatkowo przywrócono przepis, że nie można oddelegować do pracy osoby wykonującej zawód medyczny, która ma dziecko do 14 r.ż..

Komisja opowiedziała się także za poprawką, zakładającą dodanie przepisu poszerzającego katalog osób mogących pobierać wymazy. Poza tym przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie naruszył nakazów, zakazów i ograniczeń związanych np. z prowadzeniem restauracji, wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Jedna z odrzuconych poprawek Koalicji Obywatelskiej, która wzbudziła dyskusję, zmierzała do tego, by ograniczyć zobowiązanie samorządów zawodów medycznych jedynie do przekazywania wojewodzie albo właściwemu ministrowi zdrowia listy osób wykonujących zawód medyczny zwierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany. Zaproponowano również dopisanie do wykazu tych osób informacji o posiadanej przez lekarza specjalizacji. Poprawka jednocześnie usuwała sformułowanie, że przekazywana lista dotyczy personelu medycznego, który "może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii".

Posłowie nie zgodzili się też na zapis, aby wojewoda mógł skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii również posłów i senatorów oraz na zasiłki opiekuńcze dla rodziców, których dzieci nie mogą z różnych powodów uczęszczać do szkoły (np. zdalne nauczanie, zagrożenie epidemiologiczne).
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe