Specjalizacje, Kategorie, Działy

Co z raną przewlekłą w dobie COVID-19? – część II

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Aleksandra Lang
|
Pandemia COVID -19 to ciągłe wyzwania zarówno dla personelu medycznego, jak i chorych mających rany pooperacyjne lub przewlekłe. Jak konsultować pacjentów zdalnie? Jakie informacje powinny być zebrane i przekazane przez chorego lub jego opiekuna podczas takiej konsultacji? Jakie narzędzia można wykorzystać do wsparcia pacjentów? Jakie zasady postępowania powinny być wprowadzone? Na te pytania odpowiada dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska.

Rozmowa z Marzeną Korbecką-Paczkowską, dyrektor Medical Affairs Schulke Polska, jednego z czołowych producentów środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.

W ostatnim czasie w mediach pojawiają się informacje, że nadal brakuje środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Jak to wygląda z punktu widzenia dostaw środków dezynfekcyjnych, bo i one są równie ważne dla walki z COVID-19?
Sytuacja z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie jest trudna, co powoduje pojawianie się licznych problemów również po stronie dostawców środków dezynfekcyjnych. Jednakże w tej chwili sytuacja wydaje się opanowana, zostały wdrożone liczne rozwiązania, które pozwoliły na ustabilizowanie dostaw środków dezynfekcyjnych. Dla Schulke priorytetem jest zapewnienie ciągłości dostaw do szpitali niezbędnych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.

Jakie w tej chwili oferujecie państwo produkty skuteczne wobec szczepów koronawirusa wywołującego COVID-19 ?
Niedawno ukazał się artykuł dotyczący skuteczności środków alkoholowych stosowanych do dezynfekcji rąk względem wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. Są to pierwsze doniesienia naukowe o skuteczność użytych środków do dezynfekcji rąk w walce z pandemią. Z publikacji wynika, iż skuteczne są środki zawierające powyżej 80% zawartości alkoholu etylowego – te wymogi spełnia produkt Desderman care i Desderman pure, oraz środki o 75% zawartości alkoholu izopropylowego – te wymogi natomiast spełnia produkt Desmanol pure. Ponadto pojawiły się publikacje zalecające wybór środków do dezynfekcji rąk bez zawartości glicerolu, jako substancji mającej wpływ na obniżenie skuteczności alkoholi w walce z wirusem . (Przypis red. Kratzel et al (2020), “Inactivation of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 by WHO-recommended hand rub formulations and alcohols”. Emerg Infect Dis [date cited: 16.04.2020)
W dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi wymogi spełniają wszystkie dotychczas stosowane produkt w tym zakresie - np. Kodan tinktur, wyższych wymogów oczekujemy przy dezynfekcji skóry podczas wkłucia centralnego - oprócz substancji alkoholowych powinien być dodatkowo dodatek substancji antybakteryjnej w celu przedłużenia działania - do takich produktów należy octeniderm.

Czy w dobie pandemii COVID -19 standardy postępowania z raną uległy zmianie?
Ryzyko zakażeń wirusem SARS-CoV-2 jest szczególnie ważne u pacjentów z ranami. To pacjenci najczęściej obciążeni chorobami współistniejącymi, a także z obniżoną odpornością w wyniku przebytego zabiegu operacyjnego. U takich pacjentów wybór sposobu opieki nad raną powinien być tak dobrany żeby wybrać te które wykazują swoją skuteczność bakteriobójczą, grzybobójczą a w dobie COVID -19 także wirusobójczą. W ranach pooperacyjnych przy każdorazowej zmianie opatrunku wskazaniem będzie użycie produktu na bazie oktenidyny – octeniseptu, który wykazuje działanie bakterio, grzybo i wirusobójcze oraz, jak wykazują badania kliniczne, nie zaburza procesów naprawczych w ranie.
W ranach przewlekłych w pierwszej kolejności naszym działaniem jest oczyszczenie, likwidacja biofilmu. Często są to rany rozległe, głębokie - wtedy stosujemy do oczyszczenia, płukania rany sterylnego produktu jakim jest octenilin płyn. W sytuacji gdy w ranie toczy się proces infekcyjny dołączamy dodatkowo zgodnie z wytycznymi prof. Kramera lek na bazie oktenidyny i fenoksyetanolu - skuteczny w ranach zakażonych w tym szczepami MDRO. Elementem dopełniających jest zastosowanie opatrunków specjalistycznych.

Czy według pani dezynfekcja powierzchni jest istotna w dobie pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2?
Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, zatem ręce i powierzchnie są szczególnie ważnym wektorem szerzenia zakażenia. Naszym obowiązkiem jest jak najczęstsze przerywanie drogi zakażenia przed dezynfekcje rąk oraz dezynfekcj powierzchni. Powinny to być produkty wykazują szerokie działanie wirusobójcze, ale także proste i szybkie w użyciu - są to przede wszystkim produktu na bazie alkoholi gotowe do użycia w postaci rozprysku lub chusteczek. Nie należy zapominać o takich transmiterach zakażenia jak smartfony, telefony, słuchawki ekrany monitorów na oddziałach szpitalnych - tu doskonałym rozwiązaniem jest użycie produktu Mikrozid Uniwersal.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.