Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Cyklezonid w leczeniu ambulatoryjnym COVID-19

 
W kanadyjskim badaniu o akronimie CONTAIN oceniono, czy zastosowanie wziewnego i donosowego cyklezonidu skraca czas trwania objawów u dorosłych pacjentów leczonych z powodu COVID-19 w domu.
Pacjenci w równych proporcjach byli randomizowani do otrzymywania cyklezonidu wziewnie w dawce 600 mg dwa razy dziennie i donosowego podania cyklezonidu w dawce 200 mg raz dziennie lub byli randomizowani do placebo w postaci soli morskiej przez 14 dni. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do ustąpienia objawów do 7. dnia od randomizacji.

Łącznie 105 pacjentów z ramienia interwencyjnego i 98 z grupy placebo ukończyło badanie. Mediana wieku wyniosła 35 lat. Ogółem do ustąpienia objawów do siódmego dnia od randomizacji doszło u 40 proc. osób z grupy interwencyjnej i u 35 proc. z grupy placebo, jednak różnica nie była istotna statystycznie.

W badaniu klinicznym CONTAIN nie wykazano, aby połączenie cyklezonidu w formie wziewnej i donosowej skracało czas trwania objawów u dorosłych z COVID-19. Ograniczeniem tego badania jest fakt zastosowania leczenia u pacjentów z niewielkim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Jednak ze względu na brak skuteczności interwencji badanie przerwano przedwcześnie, przez co nie osiągnięto docelowej liczebności badanej populacji.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.