Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Krystian Maj/KPRM

Czytelniejsze kryteria przyjęć do szpitali tymczasowych

Źródło: PAP
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 26.11.2020
 
 
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie opublikował komunikat dotyczący aktualizacji zasad przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych. Wprowadzona zmiana uogólnia te kryteria, co ma sprawić, że będą czytelniejsze dla lekarzy kierujących.
W publikacji CSK MSWiA czytamy, że na nowych zasadach przyjmowani będą pacjenci wymagający hospitalizacji, którzy posiadają: dodatni wyniki PCR lub Ag rekomendowanego przez MZ i GIS, RTG lub TK z ostatnich 5 dni. Przy czym dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego oraz uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem szpitala tymczasowego.

– W praktyce możemy przyjąć pacjenta bez pełnej diagnostyki radiologicznej, co było brane pod uwagę, ale nie każdy szpital, który kieruje do nas pacjenta, dysponował całodobową obsadą radiologiczną. Z tego powodu część diagnostyki, np. komputerowe obrazowanie płuc, możemy wykonywać na miejscu, wykorzystując sprzęt działający w szpitalu tymczasowym – mówi dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala na PGE Narodowym w Warszawie.

Jak wskazuje szef Szpitala Narodowego, kryterium oceny stopnia zaawansowania zapalenia płuc jest zawsze sprawą do bezpośredniego ustalenia z centrum koordynacyjnym, a przyjęcie pacjenta zostało uzależnione od jego stanu klinicznego.

– Dzięki temu mamy możliwość oceny, czy jesteśmy w stanie przyjąć pacjenta z jego obciążeniami i podjąć adekwatną decyzję odnośnie miejsca leczenia. Oznacza to, że w zależności od rozwoju pandemii możemy się spodziewać większej liczby pacjentów przebywających w Szpitalu Narodowym – podkreśla dr Zaczyński.

Jak wyjaśniła Iwona Sołtys z CSK MSWiA, zmiana, poza stopniem zaawansowania zapalenia płuc, dotyczy też warunkowego przyjęcia pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej, na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego w wyjątkowych sytuacjach.

Z kolei kryteria wykluczające z przyjęcia do szpitala tymczasowego to: ostre i przewlekłe stany kliniczne; choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania szpitala tymczasowego; niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa; aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy; stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami; zaawansowane zespoły otępienne; współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe; nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe