Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Ekulizumab w leczeniu pacjentów z ciężkim COVID-19 na oddziale intensywnej terapii

Źródło: The LancetThe Lancet./op. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 07.04.2021
 
 
Zespół francuskich naukowców sugeruje, że ekulizumab może poprawiać rokowanie pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 leczonych na oddziale intensywnej terapii. Wyniki wymagają jednak kolejnych badań klinicznych.
Ekulizumab jest inhibitorem komponentu C5 układu dopełniacza. Zespół francuskich badaczy z Uniwersytetu Paris-Saclay przeprowadzili nierandomizowane badanie kliniczne, w którym zastosowano ekulizumab u pacjentów z ciężkim COVID-19 leczonych na oddziale intensywnej terapii.

Badanie przeprowadzono w czasie I fali we Francji w 2020 roku. 45 pacjentów było leczonych standardowym postępowaniem, a 35 standardowym postępowaniem oraz otrzymywało ekulizumab. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, którzy przeżyli 15 dni.

Piętnastego dnia szacowany odsetek przeżyć wyniósł 83% w grupie leczonej ekulizumabem i 62% w grupie kontrolnej (p=0,04). U pacjentów leczonych przeciwciałem szybciej dochodziło do zmniejszenia się stężenia mleczanów, azotanów oraz bilirubiny, a szybciej dochodziło do zwiększenia liczby płytek, czasu protrombinowego oraz poprawy saturacji. U pacjentów leczonych z ekulizumabem częściej dochodziło do zapalenia płuc związanego z wentylacją (51% vs. 24%) bakteriemii (11% vs, 2%) natomiast rzadziej do hemolizy (3% z 18%).

Badanie zespołu z Uniwersytetu Paris-Saclay sugeruje, że ekulizumab może poprawiać rokowanie u pacjentów z ciężkim COVID-19 leczonych na oddziale intensywnej terapii. Niestety było to badanie nierandomizowane, dlatego wyniki powinny zostać zweryfikowane w randomizowanym badaniu klinicznym.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe