Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Epidemiolodzy zweryfikują skuteczność terapii COVID-19

Źródło: ABM
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 13.01.2021
 
 
Agencja Badań Medycznych przeznaczyła prawie 1,5 mln zł na projekt badaczy PTEiLChZ, którzy sprawdzą skuteczność i bezpieczeństwo różnych opcji terapii COVID-19 stosowanych w Polsce od początku epidemii. Wnioski z badania pomogą opracować optymalne schematy leczenia.
Wyniki projektu SARSTer pod kierownictwem prof. dr. hab. Roberta Flisiaka, prezesa PTEiLChZ, umożliwią ocenę skuteczności i bezpieczeństwa badanych leków w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej oraz pozwolą na wskazanie optymalnych warunków leczenia. Projekt szczególną uwagę skupia na terapiach zalecanych w aktualnych rekomendacjach PTEiLChZ dotyczących zakażeń SARS-CoV-2, do których należy między innymi leczenie remdesiwirem i tocilizumabem.

– Projekt SARSTer zlecony przez ministra zdrowia to ważny element strategii walki z pandemią. Wnioski z badania posłużą podejmowaniu istotnych decyzji w kolejnych etapach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – komentuje dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. prezes Agencji Badań Medycznych.

Udział w projekcie zadeklarowało 30 polskich ośrodków leczących zakażenia SARS-CoV-2, w których planuje się analizę danych 10 000 chorych z rozpoznaniem COVID-19.

Pozyskane dzięki SARSTer dane będą na bieżąco publikowane i pozwolą na aktualizację rekomendacji PTEiLChZ, co w konsekwencji poprzez ich stosowanie w praktyce klinicznej doprowadzi do zoptymalizowania postępowania terapeutycznego wobec chorych na COVID-19 w warunkach polskiego systemu opieki zdrowotnej.

– Konstrukcja projektu SARSTer jest oparta na doświadczeniach, jakie PTEiLChZ zdobyło przy realizacji wielu wcześniejszych programów wieloośrodkowych koordynowanych przez to towarzystwo naukowe, a zwłaszcza aktywnego nadal programu EpiTer-2, który począwszy od roku 2015 pozwolił na zebranie danych prawie 13 tysięcy chorych leczonych w Polsce z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Wyniki analiz pozyskane z tej bazy danych zostały już opublikowane w 13 pracach oryginalnych w renomowanych czasopismach. Mamy nadzieję, że wola współpracy polskich ośrodków i wcześniejsze doświadczenia pozwolą na powtórzenie tego sukcesu w  ramach projektu SARSTer – podsumowuje prof. dr hab. Rober Flisiak, kierownik projektu.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.