Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Europa lepiej przygotowana na pandemie

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Łukasz Osiński/PAP
Parlament Europejski opowiedział się za wzmocnieniem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ma to zwiększyć zdolności UE do zapobiegania m.in. epidemiom. Jak mówi sprawozdawczyni projektu, europosłanka Joanna Kopcińska, chodzi o lepszą reakcję na zagrożenia dla zdrowia Europejczyków.
PE zatwardził nowe regulacje 542 głosami za, przy 43 przeciw i 9 wstrzymujących się. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie zdolności UE do zapobiegania wybuchom epidemii chorób zakaźnych.

ECDC będzie współpracować z Komisją Europejską, władzami krajowymi, organami UE i organizacjami międzynarodowymi w celu zapewnienia spójności i wzajemnego uzupełniania się ich działań. Centrum będzie też koordynować standaryzację procedur gromadzenia danych, walidację danych, analizę i rozpowszechnianie danych na szczeblu UE.

Ponadto ECDC będzie ściśle monitorować zdolność krajowych systemów opieki zdrowotnej do wykrywania ognisk chorób zakaźnych, zapobiegania im, reagowania na nie i wychodzenia z nich, oraz identyfikować luki w systemach ochrony zdrowia i przedstawiać zalecenia naukowe.

Parlament przyjął również – 544 głosami za, przy 50 przeciw i 10 wstrzymujących się – porozumienie w sprawie wielu środków, które pozwolą UE lepiej przewidywać poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i reagować na nie.

Nowe przepisy obejmują ulepszone planowanie zapobiegania, gotowości i reagowania na szczeblu unijnym i krajowym. Komisja będzie w stanie formalnie uznać stan zagrożenia zdrowia publicznego na szczeblu UE, co zainicjuje ściślejszą współpracę wewnątrzunijną i umożliwi terminowe opracowywanie i gromadzenie medycznych środków zaradczych.

W przepisach wyjaśniono również procedury wspólnego zamawiania leków i wyrobów medycznych, w tym możliwość ograniczenia równoległych zamówień i działań negocjacyjnych przez kraje uczestniczące w przypadku produktów kupowanych wspólnie na szczeblu UE.

– ECDC przedstawi zalecenia mające na celu wzmocnienie zdolności systemów opieki zdrowotnej i odegra rolę w opracowywaniu wskaźników zdrowia, które pomogą zarządzać i reagować na zagrożenia chorobami zakaźnymi i związanymi z nimi kwestiami dotyczącymi zdrowia publicznego. Centrum będzie lepiej wyposażone, aby zapewniać solidną i niezależną wiedzę naukową oraz wspierać działania mające na celu zapobieganie transgranicznym zagrożeniom zdrowia, przygotowywanie się na nie i reagowanie na nie – powiedziała sprawozdawczyni Joanna Kopcińska.

Po głosowaniach teksty będą musiały zostać formalnie zatwierdzone również przez Radę, zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.