Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Heparyna u pacjentów z wysokim ryzykiem zakrzepicy hospitalizowanych z powodu COVID-19

Źródło: JAMA Network
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 16.11.2021
 
 
Badanie o akronimie HEP-COVID dotyczyło zastosowania heparyny w dawkach profilaktycznych lub terapeutycznych u pacjentów z wysokim ryzykiem zakrzepicy hospitalizowanych z powodu koronawirusa. Wykazało, że zastosowanie terapeutycznych dawek enoksaparyny zmniejszało ryzyko zakrzepicy i śmierci ze wszystkich przyczyn.
Burza cytokinowa w przebiegu COVID-19 znacznie zwiększa ryzyko zakrzepicy żylnej lub tętniczej. W randomizowanym badaniu klinicznym o akronimie HEP-COVID porównano zastosowanie heparyny w dawce profilaktycznej i terapeutycznej u pacjentów z wysokim ryzykiem zakrzepicy hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Badanie przeprowadzono na terenie Stanów Zjednoczonych. Zakwalifikowano do niego dorosłych hospitalizowanych z powodu COVID-19 ze stężeniami D-dimerów powyżej czterokrotności górnej granicy normy lub koagulopatii związanej z przebiegiem sepsy. Pacjenci zostali zrandomizowani do stosowania profilaktycznej lub pośredniej dawki heparyny drobnocząsteczkowej lub heparyny niefrakcjonowanej (to ramię badania zostało nazwane ramieniem profilaktycznym) lub otrzymywali terapeutyczną dawkę enoksaparyny (ramię terapeutyczne). Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do żylnej lub tętniczej zakrzepicy lub śmierci ze wszystkich przyczyn.

Łącznie zrandomizowano 257 pacjentów w średnim wieku 67 ±14 lat. W profilaktycznym ramieniu badania do jednego z pierwszorzędowych zdarzeń końcowych doszło u 41,9% pacjentów (zakrzepica żylna 28,2%, zakrzepica tętnicza 3,2% i śmierć 25,0%), podczas gdy w ramieniu leczonym dawkami w terapeutycznymi odsetek ten wyniósł 28,7% (zakrzepica żylna 11,7%, zakrzepica tętnicza 3,2% i śmierć 19,4%) (RR = 0,68, 95% CI: 0,49–0,96). Odsetek poważnych krwawień wyniósł 1,6% w ramieniu leczonych dawkami profilaktycznymi i 4,7% w ramieniu leczonych dawkami terapeutycznymi (RR = 2,88, 95% CI: 0,59–14,02). W analizie podgrup terapeutyczna dawka heparyny wykazywała przewagę w zakresie złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego nad dawką profilaktyczną jedynie w grupie pacjentów nieleczonych na oddziałach intensywnej terapii (odpowiednio 16,7% vs 36,1%), ale nie u pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii (51,1% vs 55,3%).

W badaniu HEP-COVID wykazano, że zastosowanie terapeutycznych dawek enoksaparyny zmniejszało ryzyko zakrzepicy i śmierci ze wszystkich przyczyn u pacjentów z wysokim ryzykiem zakrzepicy hospitalizowanych z powodu COVID-19. Przewaga większych dawek heparyny dotyczyła jedynie pacjentów niewymagających leczenia na oddziale intensywnej terapii.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.