Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

L-arginina w leczeniu pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19: wstępne wyniki

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 13.10.2021
 
 
Zastosowanie doustnej L-argininy w standardowej terapii u pacjentów z ciężką postacią COVID-19 skróciło czas hospitalizacji, jednak nie wpłynęło na konieczność zastosowania wsparcia oddechowego po 20 dniach od randomizacji.
Proces zapalny wywołany infekcją SARS-CoV-2 uszkadza śródbłonek naczyń, co potęguje późniejszą burzę cytokinową. Aminokwas ludzki L-arginina wpływa na funkcjonowanie śródbłonka i może zmniejszać nasilenie stanu zapalnego. Na łamach „EClinical Medicine” ukazały się wstępne wyniki włoskiego randomizowanego badania klinicznego dotyczącego zastosowania L-argininy u pacjentów z COVID-19 leczonych w szpitalu.

Do badania zakwalifikowano pacjentów z ciężkim COVID-19. Chorzy byli randomizowani do grupy otrzymującej 1,66 g L-argininy dwa razy dziennie lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym było zmniejszenie intensywności wsparcia oddechowego (np. zmiana z maski tlenowej na wąsy tlenowe) w 10. i 20. dniu po randomizacji.

Opublikowane wyniki dotyczyły pierwszych 101 pacjentów. Po 10 dniach zaobserwowano, że 71% pacjentów z ramienia interwencyjnego i 44% pacjentów z ramienia placebo osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy, jednak w 20. dniu po randomizacji nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy grupami (odpowiednio: 31% vs. 52%). Co ważne, mediana czasu hospitalizacji u pacjentów leczonych L-argininą była znacznie krótsza (25 dni) w porównaniu z grupą placebo (46 dni). Nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.

Zastosowanie doustnej L-argininy w standardowej terapii u pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego COVID-19 skróciło czas hospitalizacji, jednak nie wpłynęło na konieczność zastosowania wsparcia oddechowego po 20 dniach od randomizacji. Są to na razie wstępne badania, jednak wyniki są bardzo obiecujące.

Autor: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe