Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Najtrudniej powiedzieć, kto za co odpowiada

Źródło: NIL
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 23.02.2021
 
 
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.
Uznano, że nie wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Dotyczą one m.in. dramatycznych sytuacji, które obserwowaliśmy przy największym nasileniu pandemii. Tak więc, jak tłumaczy NRL, jasno trzeba określić zasady transportu chorych do szpitali a, co równie ważne, metody kontaktu lekarzy z ośrodkami medycznymi, do których powinni trafić pacjenci. Nie jest też jasne, kto odpowiada za przekazanie informacji o skierowaniu do izolacji domowej.

NRL stwierdza: „W ocenie samorządu lekarskiego uzupełnienia wymaga przepis § 3 pkt 4 projektowanego rozporządzenia określający przypadki, w których lekarz zleca transport sanitarny pacjenta do wskazanego szpitala albo miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych. Przepis ten powinien umożliwić lekarzowi zlecenie transportu sanitarnego nie tylko w przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać lub którego stan zdrowia to uzasadnia, ale jednoznacznie wskazywać na taką możliwość w każdym przypadku złożenia przez pacjenta oświadczenia o braku możliwości bezpiecznego przemieszczenia się do szpitala albo miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych, bez narażenia na zakażenie chorobą zakaźną osób trzecich.

Dotychczasowe doświadczenia z okresu panującej obecnie epidemii wskazują też na ogromne trudności w sprawnym kontaktowaniu się lekarzy z różnymi instytucjami. Dlatego też właściwe jest uzupełnienie § 3 pkt 1 i 2 projektowanego rozporządzenia poprzez wskazanie formy, w jakiej lekarz powinien dopełnić przewidzianych w tych przepisach obowiązków poinformowania szpitala o skierowaniu do niego pacjenta oraz właściwego inspektora sanitarnego o skierowaniu pacjenta do szpitala albo izolacji lub izolacji w warunkach domowych, pozwalającej na skuteczne i szybkie wypełnienie tych obowiązków.

Ponadto sposób, w jaki został zredagowany § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, powoduje, że przepis ten budzi wątpliwości, kto w istocie jest odpowiedzialny za przekazanie osobie skierowanej do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), nie później niż w siódmej dobie odbywania tej izolacji, wiadomości tekstowej o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania tej izolacji. Wskazane jest więc doprecyzowanie i przeredagowanie tego przepisu w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywał podmiot odpowiedzialny za przekazanie tej informacji osobie skierowanej do izolacji w warunkach domowych oraz, że informacja ta przekazywana jest na numer telefonu wskazany przez tę osobę do bezpośredniego z nią kontaktu.”
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe