Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

PTMR o badaniach diagnostycznych SARS-CoV-2

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: PTMR
Publikujemy zalecenia konsultant krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. med. Agnieszki Mastalerz-Migas, prof. UMW, dotyczące zlecania badań diagnostycznych w kierunku infekcji SARS-CoV-2 w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.
W dokumencie czytamy, że w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 w kontakcie z pacjentem z podejrzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2 nadal obowiązuje postępowanie zgodne z następującymi dokumentami:
− ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi,
− rozporządzeniem ministra zdrowia z 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 1873 z późn. zm.),
− rozporządzeniem ministra zdrowia z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1395 z późn. zm.),
− rozporządzeniem ministra zdrowia z 5 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 427).

W dalszej części w dziesięciu punktach sformułowano zalecenia.

Zapoznaj się z treścią całego dokumentu:
ZALECENIA - BADANIA DIAGNOSTYCZNE SARS CoV-2
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.