Specjalizacje, Kategorie, Działy

Pielęgniarz z Katowic z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Szwecji

Udostępnij:
Laureatem piątej polskiej edycji QSNA jest Radosław Romanek, pielęgniarz pracujący w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zwycięski pomysł to „Pielęgniarska opieka środowiskowa ozdrowieńców COVID-19".
– Członkowie komisji konkursowej zgodnie wybrali laureata, dostrzegając istotną potrzebę rozwoju badań naukowych na temat powikłań, jakie mogą być następstwem COVID-19. Dotychczasowa aktywność laureata potwierdza, że jest on osobą wytrwale dążącą do celu, a także posiadającą wielką pasję do wykonywanego zawodu – mówi dr Ewa Kądalska, krajowy konsultant ds. pielęgniarstwa geriatrycznego.

Radosław Romanek opracował program, który ma na celu monitorowanie stanu zdrowia pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia udaru mózgu, zakrzepicy oraz problemów z pamięcią krótkotrwałą. Zgodnie z założeniami w pierwszym etapie miałoby być realizowany projekt pilotażowy, polegający na przeprowadzeniu badań wśród personelu Górnośląskiego Centrum Medycznego, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Obie placówki deklarują wsparcie w zakresie logistycznym, organizacyjnym, a także merytoryczno-naukowym. Po realizacji fazy pilotażowej będzie można powiększyć liczbę osób badanych.

– COVID-19 nadal pozostaje tematem nowym. Potrzebujemy jak najwięcej informacji na jego temat. Stąd mój pomysł na monitorowanie stanu zdrowia ozdrowieńców, w szczególności pracowników medycznych. Wierzę w to, że wyniki przeprowadzonych badań dostarczą nowych danych i przyczynią się do rozwoju wiedzy, a może nawet profilaktyki w walce z następstwami COVID-19 – komentuje Radosław Romanek, laureat QSNA 2020.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International w 2013 r. dla studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek i pielęgniarzy. Laureat inicjatywy otrzymuje stypendium oraz możliwość odbycia stażu, którego celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej, w szczególności nad osobami starszymi. Nagroda ma na celu podkreślenie znaczenia roli pielęgniarki i pielęgniarza, a także wspieranie kształcenia ustawicznego. Organizatorem QSNA w Polsce jest Fundacja Medicover.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji 2020 r. posiada Honorowy Patronat ministra zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.