Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Połączenie barycytinibu i remdesiwiru w leczeniu pacjentów z COVID-19

Źródło: DOI: 10.1056/NEJMoa2031994
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 28.05.2021
 
 
Zespół amerykańskich uczonych przeprowadził badanie kliniczne dotyczące dołączenia do remdesiwiru barycytinibu będącego inhibitorem kinazy janusowej. W założeniu dodanie silnego leku przeciwzapalnego powinno złagodzić przebieg COVID-19 u hospitalizowanych pacjentów.
Pacjenci byli randomizowani do połączenia remdesiwiru i barycytinibu lub remdesiwiru i placebo. Pierwszozędowym punktem końcowym był czas do wyzdrowienia. W sumie 515 uczestników badania zrandomizowano do grupy interwencyjnej i 518 do grupy kontrolnej. Mediana czasu do wyzdrowienia wyniosła 7 dni w grupie interwencyjnej i 8 dni w grupie kontrolnej (RR=1,16; 95% CI: 1,01-1,32; p=0,03). Co ważniejsze, dodanie barycytynibu do remdesiwiru znacznie skróciło czas do wyzdrowienia w przypadku pacjentów poddanych nieinwazyjnej tlenoterapii: w grupie interwencyjnej czas ten wyniósł 10 dni w porównaniu z 18 dniami w grupie kontrolnej (RR=1,51; 95% CI: 1,10-2,08). Dodatkowo zastosowanie połączenie remdesiwiru i barycytinibu zwiększyło szanse na poprawę statusu klinicznego w 15. dniu leczenia (OR=1,3; 95% CI: 1,0-1,6). Leczenie prawdopodobnie nie wpłynęło na 28-dniową śmiertelność, gdyż odsetek śmierci w 28 dniu wyniósł 5,1% w grupy interwencyjnej i 7,8% w grupie kontrolnej (HR=0,65; 95% CI: 0,39-1,09).

Połączenie remdesiwiru i barycytinibu skróciło czas do wyzdrowienia wśród pacjentów leczonych w szpitalu z powodu COVID-19. Szczególną korzyść odnosili pacjenci którzy wymagali nieinwazyjnej tlenoterapii.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans).

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe