Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Powstanie zespół ds. dystrybucji szczepionki przeciwko COVID-19

Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Autor: Monika Stelmach |Data: 20.11.2020
 
 
Do zadań gremium, które powoła minister zdrowia, będzie należało przede wszystkim opracowanie planu dystrybucji szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 z wyszczególnieniem grup, które ją otrzymają na poszczególnych etapach oraz monitorowanie procesu realizacji szczepień w przyszłości.
Kolejne firmy farmaceutyczne ogłaszają, że badania kliniczne wykazują skuteczność szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Komisja Europejska podpisała umowę z piątą już firmą na zakup potencjalnej szczepionki, a z kolejną prowadzi negocjacje. Pierwsza może być dostępna dla pacjentów już w połowie grudnia. Polski rząd, chce się przygotować na tę sytuację. Strategię szczepień przeciwko koronawirusowi opracuje specjalnie powołany zespół specjalistów. Na początku zaszczepione będą tylko osoby z grupy ryzyka. Kto, to jeszcze będzie przedmiotem ustaleń ekspertów.

Zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw dystrybucji szczepionki przeciwko COVID-19, do zadań tego gremium będzie należało:
– opracowanie planu dystrybucji szczepionki przeciwko chorobie COVID-19 z wyszczególnieniem grup, do których szczepionka ta będzie dostarczana w poszczególnych etapach dystrybucji;
– określenie kryteriów wyszczególnienia grup ryzyka, do których szczepionka przeciwko chorobie COVID-19 będzie dostarczana bezpośrednio po zakupie;
– monitorowanie procesu realizacji szczepień na chorobę COVID-19 i dokonywanie korekt usprawniających działania wskazane w pkt 1 i 2.

W skład zespołu wejdą:
1) przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
2) zastępca przewodniczącego – dyrektor albo zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za kwestie związane z polityką lekową,
b) przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia:
– Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
– Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
– Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
– Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
– Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
– Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
c) konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
d) przedstawiciel Agencji Rezerw Materiałowych,
e) przedstawiciel Dyrektora Centrum e-Zdrowia,
f) przedstawiciel Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
g) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
h) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
i) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
j) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
k) przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
l) przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
m) przewodniczący Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw Szczepień Ochronnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 66 oraz z 2020 r. poz. 5).

Poza tym w pracach zespołu mogą uczestniczyć eksperci zewnętrzni.

Przeczytaj także: „Na ile szczepionka pozwoli wygasić pandemię”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe