Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Prezydent podpisał ustawę covidową

Źródło: Kancelaria Prezydenta
Autor: Monika Stelmach |Data: 30.11.2020
 
 
Podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje m.in., że dodatki za opiekę nad pacjentami zarażonymi SARS-CoV-2 otrzymają jedynie medycy skierowani do pracy przez wojewodę. Rozwiązanie to zostało wprowadzone mimo zdecydowanego sprzeciwu środowisk medycznych i Senatu.
Podpisana przez prezydenta ustawa, to kolejna nowelizacja przepisów dotycząca m.in. dodatków dla medyków. Wnieśli ją posłowie PiS, by - jak tłumaczyli - naprawić błąd przegłosowanej (28 października) i podpisanej przez prezydenta poprzedniej wersji. Ich zdaniem błąd powstał podczas rozpatrywania miesiąc temu senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. W świetle jej zapisów, dodatek 100 proc. wynagrodzenia przysługiwałby wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19, a nie tylko tym skierowanym do takiej pracy decyzją administracyjną.

Nowelizacja przywraca pierwotne brzmienie art. 20 tej ustawy, zaproponowane w projekcie i w kształcie uchwalonym przez Sejm w trzecim czytaniu.

Takim rozwiązaniom sprzeciwiał się zarówno Senat jak i środowisko medyczne. Argumentowano, że to narusza zasadę równości zawartą w art. 32 konstytucji, ale też dzieli środowisko .

Usunięto także możliwość wypłaty osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym – w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych - wynagrodzenia w pełnej wysokości. Przewidziano jedynie możliwość wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Znowelizowane przepisy wykluczają także możliwość wypłaty zasiłku w przypadku izolacji, tj. odosobnienia osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Uchylono również przepis, który nakładał na prezesa NFZ obowiązek dokonania zmiany planu finansowego w celu podwyższenia opłaty ryczałtowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe