Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Przebieg COVID-19 u dzieci i młodych dorosłych z rozpoznaniem choroby reumatycznej

Źródło: Kearsley-Fleet L, Chang ML, Lawson-Tovey S, i wsp. Outcomes of SARS-CoV-2 infection among children and young people with pre-existing rheumatic and musculoskeletal diseases. Ann Rheum Dis. 2022 Jul , 81 (7) 998-1005; DOI: 10.1136/annrheumdis-2022-222241 25:annrheumdis-2022-222241
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 17.06.2022
 
 
COVID-19 rzadko stanowi u dzieci poważny problem zdrowotny (wyłączając PIMS – wieloukładowy zespół zapalny). Dzieci są też mniej podatne na zakażenie SARS-CoV-2 niż seniorzy czy nawet osoby dorosłe. Niewiele jednak wiadomo, jak to wygląda u dzieci i młodych dorosłych z chorobami reumatycznymi.
Po analizie 3 dużych rejestrów dotyczących zachorowań na COVID-19 osób obciążonych chorobami reumatycznymi, w tym dzieci i młodych dorosłych z całego świata, wyłoniono 607 przypadków (osoby w wieku poniżej 19. roku życia).

W badanej grupie 7 proc. (43) chorych było hospitalizowanych, wśród nich tlenoterapii biernej lub wentylacji mechanicznej wymagało około 20 proc. z nich (8/43). Odnotowano 3 zgony (3/43).

Ciężkość przebiegu choroby nie zależała od stosowanych leków immunosupresyjnych z uwzględnieniem terapii biologicznych, GKS i innych leków modyfikujących jej przebieg.

Wśród hospitalizowanych częściej byli chorzy z rozpoznaniem tocznia rumieniowatego układowego, mieszanej choroby tkanki łącznej, zapalenia naczyń i innych chorób reumatycznych oraz zespołów autozapalnych w porównaniu z MIZS (młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów).

Wśród chorób współistniejących, podobnie jak w populacji dorosłych, otyłość była ważnym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i konieczności hospitalizacji.

Należy zwrócić uwagę, że rejestry nie miały charakteru systematycznego, a wprowadzane dane mogą być obarczone błędami związanymi z ich pozyskiwaniem (większa skłonność do rejestrowania cięższych przypadków choroby). Jednak z tych samych rejestrów wynika, że śmiertelność u osób dorosłych wynosi około 50 proc.

Metodyka prowadzenia rejestrów nie pozwala na oszacowanie ryzyka populacyjnego.

Konieczne jest prowadzenie dalszych obserwacji zachorowań na COVID-19 wśród dzieci z rozpoznaniem reumatologicznym. Ryzyko zakażenia i przebieg choroby mogą być uzależnione od wariantu wirusa. Zaleca się ścisłe przestrzeganie zasad profilaktyki zakażeń. Aktualne dane wskazują, że ciężki przebieg COVID-19 u dzieci zdarza się rzadko.

Opracowanie: dr n. med. Ewa Morgiel
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.