Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rekomendacje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Źródło: MEN
Autor: Monika Stelmach |Data: 03.08.2021
 
 
Szczepienie dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych, dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki i wietrzenie – to główne rekomendacje zawarte w wytycznych sanitarnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujących od 1 września 2021 r.
Wytyczne opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Celem wytycznych jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Zalecenia szczegółowe dotyczą:
– organizacji zajęć,
– higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
– gastronomii,
– postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W wytycznych znalazły się także odnośniki do:
– instrukcji mycia rąk,
– instrukcji dezynfekcji rąk,
– instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
– instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
– wykazu produktów biobójczych,
– zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych– tryb pełny stacjonarny.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe