Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

Senackie poprawki do tzw. ustawy covidowej

Źródło: PAP
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 27.10.2020
 
 
Utworzenia funduszu celowego na zakup testów m.in. dla pracowników medycznych i osób powyżej 60 lat to jedna ze zmian do tzw. ustawy covidowej, którą przegłosowali senatorowie. Chcą też, aby dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwał wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19.
Senatorowie rozpatrzyli 55 poprawek do nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ostatecznie poparcie zyskało ponad 40 z nich.
Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje między innymi przyznanie dodatków do wynagrodzeń medykom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy. W noweli zapisano także karanie grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń, np. dotyczących noszenia maseczek. Jest tam także przepis, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Przepisy umożliwiają też ułatwienie zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską.

Senat dodatkowo zaproponował utworzenie Funduszu Pomocy – państwowego funduszu celowego – z którego finansowany byłby zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do pierwszego roku życia oraz osób w powyżej 60 lat.

Senatorowie opowiedzieli się podczas głosowań m.in. za zmianami w przepisach nakładających na samorządy medyczne obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Miałyby one zgodnie z propozycją Senatu przekazywać jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny, bez wskazania, czy dana osoba może być skierowana do pracy przy epidemii.

Inną zmianą jest to, by wydanie zarządzenia wojewody w sprawie użycia straży miejskiej do wspólnych działań z policją było dokonywane za zgodą właściwego terytorialnego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Senat opowiedział się również za zrównaniem wieku kobiet i mężczyzn, którzy mogą być oddelegowani do zwalczania epidemii do lat 60.

Przyjął też poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim – a nie tylko tym skierowanym do pracy – pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19.

Inna poprawka zakłada, że w okresie epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym za czas podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków, przysługiwać miałoby prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

Senatorowie opowiedzieli się też m.in. za tym, by w okresie epidemii lotniczy zespół ratownictwa medycznego składał się co najmniej z trzech osób, w tym z jednego pilota zawodowego i lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu.

Poparli ponadto poprawkę obligującą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany planu finansowego tego funduszu na rok 2020 w celu podwyższenia co najmniej o 15 proc. opłaty ryczałtowej przeznaczanej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i uwzględnienia zasady, że przekazane środki, które nie zostaną wykorzystane do 31 grudnia 2020 r., nie podlegają zwrotowi.

Za całością regulacji, wraz ze zmianami wynikającymi z wprowadzonych poprawek, zagłosowało 92 senatorów, jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Ustawa wróci do Sejmu.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19”.

Przeczytaj także: „Niebezpieczne zapisy w poselskim projekcie ustawy”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe