Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Sprzeciw wobec zatrudniania lekarzy zza granicy bez weryfikowania kwalifikacji

Źródło: NIL
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 26.11.2020
 
 
– Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie polskiego systemu ochrony zdrowia na osoby, które kwalifikacje zawodowe zdobyły w krajach, gdzie systemy kształcenia są istotnie różne od standardów przyjętych w Unii Europejskiej, nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym obecnie stanie epidemii – zwracają uwagę samorządy zawodów medycznych.
Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko prezesów samorządów zawodowych w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie epidemii kadr medycznych. Projekt otwiera furtkę do pracy w Polsce lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w wyjątkowym trybie. W czasie pandemii miałoby nie być obowiązku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów medycznych, co dotychczas było warunkiem zatrudnienia w polskich placówkach. Zezwolenie na pracę ma odbywać się na podstawie decyzji ministra zdrowia, ale pod nadzorem polskich lekarzy specjalistów. Z czasem chętni lekarze czy pielęgniarki będą mogli w standardowej procedurze nostryfikować dyplomy. W pierwszym etapie nie będą musieli też płynnie posługiwać się językiem polskim.

Takim rozwiązaniom sprzeciwiają się samorządy zawodów medycznych, które wezwały do wycofania tego projektu ustawy.

Publikujemy ich stanowisko:
– Troską samorządów zawodów medycznych jest zapewnienie, aby zawody te były wykonywane przez osoby o odpowiednim poziomie wykształcenia i kompetencji. Zasady weryfikacji poziomu wykształcenia absolwentów uczelni i szkół kształcących w zawodach medycznych, sposobu dopełniania obowiązku kształcenia ustawicznego i stopnia przygotowania zawodowego powinny odwzorowywać normy przyjęte w najbardziej rozwiniętych krajach Europy. Opiniowany projekt ustawy zmierza w kierunku przeciwnym, wprowadzając niebezpieczną liberalizację dostępu do wykonywania zawodów medycznych w Polsce dla osób, które uzyskały dyplom poza granicami Unii Europejskiej, podczas gdy na coraz wyższym poziomie są wymagania stawiane osobom kształcącym się w Polsce.

Projektowane rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim.

Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w zawodach medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych na obszarze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym obecnie stanie epidemii. Projekt nie zawiera natomiast żadnych istotnych rozwiązań, które poprawiłyby warunki pracy polskich pracowników medycznych w okresie epidemii.

Wreszcie projekt jest sprzeczny z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim dotyczy zagadnień związanych z przyznawaniem i potwierdzaniem prawa do wykonywania zawodu. Neguje osadzone w ustawie zasadniczej uprawnienia i obowiązki samorządów zawodowych w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz uniemożliwia ich sprawowanie przez samorządy zawodowe w rzeczywisty i odpowiedzialny sposób. Samorządy zawodowe w tej materii zostaną sprowadzone do roli instytucji jedynie potwierdzających decyzje ministra zdrowia, który zgodnie z dotychczasową tradycją legislacyjną nie brał udziału w procesie przyznawania i potwierdzania prawa wykonywania zawodu. Wprowadzone regulacje, które wbrew twierdzeniom projektodawców, nie mają charakteru incydentalnego, doprowadzą do marginalizacji dotychczasowych rozwiązań ustawowych, funkcjonujących przez lata w tym przedmiocie. Podsumowując, w ocenie samorządów zawodów medycznych projekt ustawy zawiera rozwiązania, które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Zresztą sam projektodawca to dostrzega, proponując regulacje, zgodnie z którymi w przypadku stworzenia zagrożenia zdrowotnego dla pacjentów przez przedstawicieli zawodów medycznych rekrutowanych z zagranicy w trybie przewidzianym przez projektowaną ustawę, odbiera się im prawo do wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej. Jako przedstawiciele zawodów zaufania publicznego nie możemy się godzić na ryzykowanie życiem i zdrowiem Polaków. W związku z tym zgodnie i stanowczo opowiadamy się za odrzuceniem przedmiotowego projektu w całości.

Dokument został podpisany przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyję, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas, prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka i prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alinę Niewiadomską.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe