Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wytyczne dotyczące szczepień przeciw COVID-19 dla jednostek niewęzłowych

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 04.01.2021
 
 
Wytyczne określają, w jaki sposób powinno przebiegać zgłaszanie do szczepień personelu placówek niewęzłowych. Termin składania deklaracji został wydłużony do 14 stycznia. Do etapu 0 dodano osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów.
Wytyczne dla szpitali niewęzłowych oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i uzdrowiskowych

Uprawnieni do otrzymania szczepienia w wymienionych jednostkach w etapie 0:
- pracownicy jednostek,
- pacjenci ZOL,
- powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również personelu firm współpracujących z podmiotem przebywającego w trybie ciągłym w podmiocie.

Zadania jednostki:
1. W pierwszej kolejności dyrektor jednostki wyznacza koordynatora ds. szczepień w danym szpitalu. Dane koordynatora szpital przekazuje do OW NFZ (imię, nazwisko, numer tel., e-mail).
Koordynator:
- kontaktuje się z ARM na temat przewidywanych dat dostaw szczepionek do szpitala,
- realizuje działania informacyjno-promocyjne wśród pracowników jednostki.

2. Dyrektor podmiotu wyznacza osobę odpowiedzialną za obsługę systemu IT w zakresie dystrybucji szczepionek (administratora systemu z poziomu szpitala węzłowego) i dane tej osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon, pesel) wraz z oświadczeniem tej osoby o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przekazuje do OW NFZ.

3. Podmiot tworzy listę chętnych do szczepienia pracowników swojej jednostki oraz zbiera oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych (zgoda może być w formie mailowej zawierającej odpowiednią klauzulę). Wzór klauzuli w zał.nr 2. Ww. lista powinna zostać wygenerowana do 14.01.2021 r. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości, będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

4. Podmiot realizuje czynności w systemach IT wg załącznika nr 3.

5. Podmiot ustala grafik szczepień w oparciu o informacje na temat dostaw szczepionek pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych (kontakt poprzez koordynatora szczepień).

6. Podmiot przeprowadza szczepienia oraz umawia termin podania drugiej dawki szczepionki.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe