Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zalecenia dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień przeciw SARS-CoV-2

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 04.01.2021
 
 
W tak zwanych szpitalach węzłowych, których jest w Polsce 509, będzie szczepiony personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia przypomina, na jakich zasadach powinno się to odbywać.
Wytyczne dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych.

Uprawnieni do otrzymania szczepienia:
1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w etapie 0 są uprawnieni:
a. pracownicy szpitala węzłowego,
b. pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej,
d. pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
f. osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych,aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
g. powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

2. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w etapie 1 są uprawnieni:
a. funkcjonariusze i pracownicy policji,
b. ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
c. pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
d. członkowie pozostałych służb ratowniczych jak WOPR, GOPR, TOPR itp.
e. pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z etapu 0, tj. tacy którzy nie przebywają trybie ciągłym w podmiocie.


Zadania szpitala węzłowego:
1. W pierwszej kolejności dyrektor szpitala węzłowego wyznaczył koordynatora ds. szczepień.
Koordynator:
a. kontaktuje się z ARM na temat przewidywanych dat dostaw szczepionek do szpitala,
b. kontaktuje się z podmiotami, które zgłosiły osoby do szczepienia w celu ustalenia terminu szczepień.
c. realizuje działania informacyjno-promocyjne.

2. Dyrektor szpitala wyznacza osobę odpowiedzialną za obsługę systemu IT w zakresie dystrybucji szczepionek (administratora systemu z poziomu szpitala węzłowego) i dane tej osoby (imię,nazwisko, e-mail, telefon, pesel) wraz z oświadczeniem tej osoby o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przekazuje do OW NFZ (termin upłynął 18.12.2020).

3. Szpital zakłada skrzynkę mailową dotyczącą akcji szczepień i publikuje tę informację na swojej stronie internetowej. W tym miejscu publikuje również formularz zgłoszeń na szczepienia. Na tę skrzynkę podmioty będą przysłały listy chętnych do szczepienia na formularzu, którego wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej informacji.

4.Szpital tworzy listę chętnych na szczepienie pracowników swojej jednostki oraz zbiera oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych (zgoda może być w formie mailowej zawierającej odpowiednią klauzulę). Wzór klauzuli w zał.nr 2. Wymieniona lista powinna zostać wygenerowana do 28.12.2020 r. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości, będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

5. Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy przyjmowane były do 28.12.2020. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

6. Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 1 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Termin przyjmowania list zostanie podany w osobnym komunikacie.

7.Szpital realizuje czynności w systemach IT wg załącznika nr 3.

8. Szpital ustala grafik szczepień na podstawie informacji na temat dostaw szczepionek pozyskanych z Agencji Rezerw Materiałowych (kontakt poprzez koordynatora szczepień).

9 .Szpital przeprowadza szczepienia oraz umawia termin podania drugiej dawki szczepionki.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe