Specjalizacje, Kategorie, Działy
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

KIDL przedstawia minister zdrowia swoje postulaty

Udostępnij:
– Konieczność respektowania zasad współpracy z partnerami społecznymi w ramach procesu legislacyjnego, wprowadzenie do systemu prawnego pojęcia porady diagnostycznej jako świadczenia medycznego, nadanie jakości i bezpieczeństwu w opiece zdrowotnej strategicznego znaczenia w wieloletniej perspektywie – to tylko niektóre postulaty rekomendowane przez prezes KIDL, Monikę Pintal-Ślimak.
W trakcie spotkania z nowo powołaną minister zdrowia Katarzyną Sójką, które odbyło się 23 sierpnia, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak przedstawiła kluczowe rekomendacje z punktu widzenia samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Lista składa się z pięciu postulatów i trzech rekomendacji w perspektywie krótkoterminowej.

Postulaty:
– respektowanie zasad współpracy z partnerami społecznymi w ramach procesu legislacyjnego,
– wprowadzenie do systemu prawnego pojęcia porady diagnostycznej jako świadczenia medycznego bezpośrednio wpływającego na wzrost jakości procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
– zapewnienie finansowania lub przynajmniej współfinansowania nowych zadań nałożonych na KIDL, takich jak np. prowadzenie rejestru diagnostów laboratoryjnych, ze środków pozostających w dyspozycji ministra zdrowia lub innych środków publicznych wskazanych przez MZ,
– nadanie jakości i bezpieczeństwu w opiece zdrowotnej strategicznego znaczenia w wieloletniej perspektywie, realizowane poprzez wdrażanie systemów zarządzania jakością w medycznych laboratoriach diagnostycznych,
– mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta – stworzenie normy minimalnego zatrudnienia dla wszystkich zawodów medycznych.

Rekomendacje:
– opracowanie projektu nowelizacji ustawy o medycynie laboratoryjnej,
– podjęcie prac legislacyjnych dotyczących badań genetycznych oraz uregulowanie kwestii postępowania z materiałem biologicznym, dostępności do wyników badań genomu oraz zgody pacjenta na tego typu badania,
– powołanie zespołu w AOTMiT dotyczącego kontraktacji badań laboratoryjnych mających na celu dalsze szczegółowe raportowanie. 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.