123RF

Metaanaliza potwierdza: NAFLD to bardzo częsty problem u osób z nadwagą

Udostępnij:
Nauka dysponuje ogromną liczbą dowodów na to, że nadwaga i otyłość są wręcz dewastujące dla ludzkiego zdrowia. Niestety, wciąż przybywa osób otyłych, a skala problemu wprowadza ponury nastrój. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej publikacji z prestiżowego „The Lancet Gastroenterology & Hepatology”.
Znany jest wzrost ryzyka niealkoholowego stłuszczenia wątroby i niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby w przypadku osób z nadwagą lub otyłością, lecz dokładna częstość występowania tych schorzeń w omawianej populacji pozostawała nieznana.

Dysponowanie takimi danymi pozwoliłoby dostrzec prawdziwą skalę problemu i podjąć działania zaradcze, stąd międzynarodowy zespół badaczy z USA, Wielkiej Brytanii, Chin i Singapuru zdecydował się na przeprowadzenie metaanalizy obejmującej dane ponad 100 tys. osób, które zebrano aż ze 151 badań.

Częstość niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD) w populacji dorosłych z nadwagą wyniosła niemal 70 proc., częstość niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFL) 42,49 proc., a rozpowszechnienie niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH) wynosiło aż 33,50 proc. Podobne rezultaty osiągnięto, gdy częstość występowania wyżej wymienionych obliczono dla populacji osób otyłych – w tym przypadku było to odpowiednio 75,27 proc., 43,05 proc. oraz 33,67 proc. Klinicznie istotne włóknienie (stadia F2–4) występowało u 20,27 proc. osób z nadwagą i NAFLD oraz u 21,6 proc. otyłych z NAFLD; zaawansowane włóknienie (stadium F3 i F4) wystąpiło u odpowiednio 6,65 i 6,85 proc. chorych.

Duża, heterogenna populacja z dużym prawdopodobieństwem jest reprezentatywna, a wyniki powyższej metaanalizy nie są optymistyczne. Warto zauważyć, że nie tylko otyłość (kojarzona jako szkodliwa), ale już nawet nadwaga (często bagatelizowana, a o wiele powszechniejsza od otyłości) silnie predysponuje do rozwoju NAFLD i całej gamy powikłań.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.