123RF

Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko wystąpienia NAFLD

Udostępnij:
Dowody epidemiologiczne dotyczące związku zanieczyszczenia powietrza z ryzykiem wystąpienia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) jak do tej pory są ograniczone, choć w literaturze pojawiały się sugestie o wpływie zanieczyszczenia powietrza na rozwój NAFLD.
Zespół chiński postanowił dokonać metaanalizy danych pod tym kątem, jak również w kontekście występowania marskości wątroby, głównego schorzenia związanego z NAFLD.

Uwzględniono dane pochodzące od 456 687 mieszkańców Wielkiej Brytanii. Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza obejmowały PM2,5, PM2,5–10, PM10, NO2 i NOx. Ważony wynik zanieczyszczenia powietrza został również wygenerowany na podstawie PM10 i NOx. Do oszacowania współczynników ryzyka (HR) i 95-proc. przedziałów ufności (CI) wykorzystano modele proporcjonalnego ryzyka Coxa.

Zidentyfikowano 4978 przypadków NAFLD i 1575 przypadków marskości wątroby w okresie obserwacji o medianie 11,9 roku. Ekspozycja na PM2,5, PM10, NO2 i NOx przyczyniła się do nadmiernego ryzyka NAFLD związanego z wynikiem zanieczyszczenia powietrza, a odpowiadające im skorygowane HR (95 proc. CI) wynosiły odpowiednio 1,10 (1,05; 1,14), 1,14 (1,09; 1,20), 1,19 (1,13; 1,24) i 1,11 (1,07; 1,15) dla każdego zwiększenia przedziału międzykwartylowego zanieczyszczenia powietrza. Podobne wzorce wskazano również dla ryzyka marskości wątroby.

Spożywanie alkoholu było modyfikatorem efektu dla związku między wynikiem zanieczyszczenia powietrza a ryzykiem NAFLD, podczas gdy wskaźnik masy ciała modyfikował związek z ryzykiem marskości wątroby.

Jak zauważyli naukowcy, wyniki te oznaczają jednoznacznie, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza było związane z ryzykiem występowania NAFLD i marskości wątroby wśród populacji Wielkiej Brytanii.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.