Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

„Zdrowa przyszłość” – dokument o tym, co rządzący planują w najbliższych dziesięciu latach

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 30.06.2021
 
 
Publikujemy raport „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”. Zapisano w nim „zniesienie limitów w wybranych grupach świadczeń, rozwój opieki domowej i środowiskowej, szersze wykorzystanie rozwiązań telemedycznych, modernizację infrastruktury według standardów dostępności i stworzenie funduszu odszkodowań z tytułu zdarzeń niepożądanych”.
– Cele wyznaczone w tej strategii zostały uspójnione z koncepcją Polskiego Ładu – wyjaśnia cytowany na stronie Ministerstwa Zdrowia szef resortu Adam Niedzielski. – Wprowadzimy między innymi system monitorowania zadowolenia pacjenta, uruchomimy programy profilaktyczne i poszerzymy zakres programów szczepień ochronnych, bo zdrowie jest warunkiem zachowania aktywności społecznej i jednym z kluczowych wymiarów dobrej jakości życia – dodaje.

Strategia zakłada działania w czterech głównych wzajemnie zależnych obszarach:
– pacjenta,
– procesów,
– rozwoju,
– finansów.

Jej celem jest „zapewnienie obywatelom równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia”.

Konsekwencją realizacji programu ma być wydłużenie życia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. W analizach epidemiologicznych coraz więcej wagi przywiązuje się nie tylko do długości życia, ale również do jego jakości. Niezbędne do tego jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprawiającej zdrowotność obywateli.

„Zdrowa przyszłość” odnosi się także do innych kluczowych dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia – w szczególności do Narodowego Programu Zdrowia i Narodowej Strategii Onkologicznej.

Raport jest wymagany przez Komisję Europejską jako warunek wydatkowania środków europejskich.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe