Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

30 lat społecznej odpowiedzialności

Źródło: Menedżer Zdrowia
Redaktor: |Data: 28.05.2022
 
 
Rozmowa „Menedżera Zdrowia” z Ewą Ciepałowicz, CSR & Internal Communication Manager, i Natalią Stasiakowską-Jabłońską, External Communication Junior Manager z firmy Servier Polska.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest podejściem, które z roku na rok zwiększa swoją wartość w biznesie. Czy również w firmie Servier?
Natalia Stasiakowska-Jabłońska: – Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ideą głęboko zakorzenioną w filozofii działania Servier.

Jako firma zarządzana przez fundację non profit czujemy szczególną odpowiedzialność za los pacjentów, a realizację ich potrzeb łączymy z najwyższą troską o lokalne społeczności i normy środowiskowe. Dziś, będąc uznanym partnerem w leczeniu chorób przewlekłych, między innymi kardiologicznych i metabolicznych, a także w leczeniu chorób psychiatrycznych i onkologicznych, czujemy zobowiązanie wobec 1,6 mln pacjentów, którzy codziennie otrzymują nasze leki. Społeczna odpowiedzialność biznesu towarzyszy nam na każdym etapie naszej 30-letniej działalności w Polsce, dlatego że to pacjent jest w centrum wszystkich naszych działań. Z tego powodu tak dużą wagę przywiązujemy do tego, aby dostarczać leki skuteczne i bezpieczne.

Jest to możliwe dzięki prowadzonej od lat polityce firmy, która stawia na produkcję lokalną. Przykładem jest fabryka leków Servier w Warszawie. Równocześnie dbamy o najwyższą jakość naszych leków dzięki wykorzystywaniu substancji czynnych wytwarzanych w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność społeczna w naszym podejściu to także edukacja zdrowotna.

Wizytówką firmy są organizowane od lat kampanie społeczne. Czy to jest obszar, w który warto inwestować?
Ewa Ciepałowicz: – Filozofią firmy Servier jest stawianie pacjenta w centrum działań, dlatego profilaktyka i edukacja są naszym priorytetem. To obszar, w który trzeba konsekwentnie inwestować, budując świadomość zdrowotną Polaków. Po dwóch latach pandemii ta potrzeba jest jeszcze większa. W naszych działaniach edukacyjnych koncentrujemy się na trzech obszarach: depresji, kardiologii i onkologii. Na rozwój choroby i jej przebieg często mamy wpływ my – pacjenci. Profilaktyka i diagnostyka na wczesnym etapie pozwalają często spowolnić jej rozwój, a tym samym przedłużyć życie chorego oraz zwiększyć jego komfort. Tymczasem Polacy zapominają lub świadomie bagatelizują konieczność wykonywania badań diagnostycznych, takich jak pomiar ciśnienia tętniczego krwi czy kolonoskopia. Efektem niestety zazwyczaj jest późna diagnoza, a tym samym gorsze rokowanie terapeutyczne.

Organizując od lat trzy duże kampanie społeczno-profilaktyczne, korzystamy z naszej wiedzy, a także ze wsparcia ekspertów w budowaniu świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Od 18 lat regularnie tworzymy i realizujemy bezpłatne programy o zasięgu ogólnopolskim, takie jak Servier dla Serca, Forum Przeciw Depresji czy Servier – Wyłącz Raka. To okazja do współpracy ze środowiskiem naukowym nad postępem w zakresie diagnostyki i ochrony zdrowia, ale przede wszystkim możliwość realnego wpływania na nawyki zdrowotne Polaków. W ramach tych kampanii tylko do tej pory badaniami diagnostycznymi objętych zostało 84 tys. osób. Od lat firma Servier angażuje się także w ogólnoświatową kampanię społeczną Because I Say So (Bo Ja Tak Mówię), której celem jest podnoszenie świadomości w zakresie nadciśnienia tętniczego, jego profilaktyki i leczenia. Zarówno te liczby, jak i długofalowość prowadzonych przez nas działań pokazują, że zaangażowanie społeczne nie jest dodatkiem, lecz elementem naszej tożsamości. Służymy idei zdrowia, ale pragniemy także wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie społeczne.

Tekst opublikowano w „Menedżerze Zdrowia” 3–4/2022. Czasopismo można zamówić na stronie: www.termedia.pl/mz/prenumerata.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.