Katarzyna Czewińska/Senat

7 mld zł zysku funduszu – a co z kolejkami? ►

Udostępnij:
Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawiał sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r. – było o zyskach płatnika, pytanie o zwiększający się czas oczekiwania na przyjęcia do specjalistów i stwierdzenie, że „kolejki maleją”.
30 sierpnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił o finansach Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Przychody funduszu ogółem wyniosły 140,7 mld zł, co stanowiło 101,52 proc. przychodów planowanych. Natomiast przychody ze składki zdrowotnej – 121,9 mld zł. Koszty funduszu wyniosły 133,5 mld zł, czyli 96,3 proc. planowanych kosztów. Największą pozycją wydatkową była kwota przeznaczona na szpitalnictwo – 65,7 mld złotych, a w sumie koszt wydatków na świadczenia planowane wyniósł 126,7 mld zł, co stanowi 96,56 proc. zaplanowanych na ten cel środków – wyliczał Kraska, podkreślając, że „płatnik zamknął 2022 rok zyskiem w wysokości 7,2 mld zł”.

– Wpływ na taki wynik finansowy miało niezrealizowanie wszystkich planowanych świadczeń o łącznej wartości 4,5 mld zł – poinformował.

– Niepełna realizacja wydatkowania zaplanowanych kosztów w zakresie realizacji świadczeń przez fundusz była następstwem między innymi ograniczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z pandemią COVID-19 i niepełną realizacją planów w zakresie wykonania budżetu na refundację na poziomie 95,91 proc. – wyjaśnił wiceminister.

Posłanka Krystyna Skowrońska z Platformy Obywatelskiej spytała, jak to jest możliwe, że w kasie płatnika zostają pieniądze, a tymczasem wydłuża się czas oczekiwania na pomoc lekarską.

– Problem kolejek jest często powtarzany, szczególnie podczas kampanii wyborczej. Pani poseł, muszę panią rozczarować, ale, niestety, kolejki maleją – zaczął Waldemar Kraska, podając kontrprzykłady.

– Do kardiologa na pierwszą wizytę czekało się kilka miesięcy. Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej, który wprowadziliśmy w niektórych województwach, spowodował, że czas oczekiwania od momentu wystawienia skierowania przez lekarza POZ do wizyty u kardiologa to mniej więcej dwa, dwa i pół tygodnia – mówił wiceminister, opisując pewną tendencję.

– Lekarze specjaliści w systemie nie są wykorzystywani tak, jak powinni – stwierdził wiceminister Kraska.

– Jak to się w świecie odbywa, specjaliści konsultują chorych wtedy, kiedy trzeba zmienić terapię lub wykonać dodatkową diagnostykę. U nas od wielu lat tylko przepisują kolejne recepty tych, których nie wymagają żadnych dodatkowych interwencji. W tej chwili to zmieniamy w kardiologii i myślę, że to jest droga również dla innych specjalizacji, na przykład endokrynologii – stwierdził.

Przedstawiciel ministerstwa podał także przykłady endoprotez i operacji zaćmy.

– W wielu ośrodkach te świadczenia mogą się odbywać z dnia na dzień, a kolejek praktycznie nie ma – mówił wiceminister zdrowia, dodając, że „duża część pacjentów czeka na własne życzenie, bo chcą mieć wykonany zabieg w wybranej przez siebie jednostce – przede wszystkim na podstawie renomy”.

Fragment posiedzenia do obejrzenia poniżej.Posiedzenie w całości dostępne jest na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/A6104E3209731E86C12.

Ostatecznie posłowie Komisji Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowali roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ za 2022 rok – głosowało 36 posłów, za było 28, przeciw 6, a dwóch wstrzymało się od głosu.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.