Wyślij
Udostępnij:
 
 

Andrzej Trybusz o Klebsiella pneumoniae New Delhi

Źródło: KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 13.03.2017
 
 
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu skomentował tekst autorstwa Ozorowkiego i Cofty o Klebsiella pneumoniae New Delhi. - Skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się bakterii wytwarzających mechanizmy lekooporności, wymagają energicznych, konsekwentnych, systematycznych i wspólnych działań. Podstawą tych działań mogą być propozycje zmian w systemie kontroli zakażeń szpitalnych, przedstawione w omawianym artykule - mówi Trybusz.
Andrzej Trybusz, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu:
- Przedstawione w artykule "Klebsiella pneumoniae New Delhi w polskich szpitalach to sytuacja bez precedensu!" problemy mieszczą się w opisywanych w jednym z numerów „Menadżer Zdrowia” niedostatków w zakresie nadzoru i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Z jednej strony ciągle „niefrasobliwe” ordynowanie antybiotyków (m.in. stosowanie „na wszelki wypadek”, niewłaściwy dobór spektrum antybiotyku, a także dawki i czasu leczenia) z drugiej strony zbyt małe wykorzystanie nadzoru mikrobiologicznego w monitorowaniu sytuacji zakażeń szpitalnych, powoduje narastanie zagrożeń. Skutkują one pojawieniem się szczepów bakteryjnych opornych na zdecydowaną większość antybiotyków, w tym także tych o najszerszym zakresie działania, np. karbapenemów.

W województwie wielkopolskim rozprzestrzenianie się Klebsiella pneumoniae New Delhi zaczęło narastać od 2013 r., kiedy zdiagnozowano 54 pacjentów z tą bakterią (zakażonych lub skolonizowanych). W 2014 r. było to już 88 przypadków. Podjęto wówczas zdecydowane działania, aby nie dopuścić do dalszego szerzenia się bakterii. Polegały one m.in. na wdrożeniu w szpitalach rekomendacji Ministra Zdrowia pt. ”Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w podmiotach wykonujących działalność leczniczą szczepów bakteryjnych wytwarzających karbapenemazy typu KPC, MBL lub OXA-48”. Decyzją Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego powołano zespół ds. ograniczenia rozprzestrzeniania się Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy NDM na terenie Wielkopolski, w skład którego weszli m. in. konsultanci wojewódzcy (chorób zakaźnych, mikrobiologii lekarskiej, pielęgniarstwa epidemiologicznego), epidemiolodzy (z Państwowej Inspekcji Sanitarnej i szpitali), diagności laboratoryjni. Zespół koordynował i nadzorował działania profilaktyczne, w ścisłej współpracy z osobami zarządzającymi szpitalami, a także Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

W rezultacie podjętych działań w 2015 r. zarejestrowano 10 nowych przypadków Klebsiella pneumoniae New Delhi, a w 2016 r. – 6 przypadków. W br. mamy zarejestrowany 1 przypadek.

Skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się bakterii wytwarzających mechanizmy lekooporności, wymagają energicznych, konsekwentnych, systematycznych i wspólnych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i podmiotów leczniczych przy maksymalnym wykorzystaniu diagnostyki mikrobiologicznej. Tylko takie działania oparte na racjonalnej ocenie zagrożeń i pełnym zrozumieniu ich skutków (m.in. dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, sytuacji ekonomicznej szpitali, strat wizerunkowych) mogę przynieść efekty.

Należy mieć nadzieję, że obecna, niosąca duże zagrożenie zdrowotne, sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się m. in. Klebsiella pneumoniae New Delhi przyczyni się do wyeliminowania wszystkich niedostatków (prawnych, organizacyjnych, mentalnych, ekonomicznych) w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych. Podstawą tych działań mogą być propozycje zmian w systemie kontroli zakażeń szpitalnych, przedstawione w omawianym artykule.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe